Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.06.08 EU-topmødet presser for kvalificerede indvandrere – og stop for illegale

20. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den franske regering vil bruge sit EU-formandskab i årets anden halvdel af 2008 til at fremlægge en pagt om indvandring og asyl.

I en topmødeerklæring siger de 27 regeringschefer, at de ser frem til det franske forslag, og så bruger de ellers topmødeerklæringen til at presse på for at få færdiggjort arbejdet med en række verserende sager om at skaffe arbejdskraften udefra :

  • Reglerne som skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft gennem et såkaldt blåt kort.
  • Reglerne som skal straffe arbejdsgiverne hårdt for at beskæftige illegale indvandrere
  • Reglerne, som skal forenkle papirarbejdet for og præcisere rettighederne for personer, der kommer fra lande uden for EU.
  • Reglerne for en ”effektiv” at få sendt afviste asylsøgere tilbage.

Når Lissabon-traktaten træder i kraft, vil det retspolitiske område blive en del af det egentlige EU-samarbejde med flertalsafstemninger på de fleste områder. Foreløbig har man Danmark sit forbehold for deltagelse.


Terrorbekæmpelse

Topmødeerklæringen er meget omfattende og meget detaljeret med hensyn til de forslag, der er på vej gennem EU-systemet. Regeringscheferne siger, at der nu skal sættes fuld fart på arbejde, samtidig med, at terrorbekæmpelsen skal ske ”med fuld respekt for retssikkerhed og menneskerettighederne”.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.