Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

13.03.08 Vaxholm-dom og forældreorlov på det sociale topmøde

13. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, forsøgte i dag at berolige repræsentanterne fra den europæiske fagbevægelse EFS, om konsekvenserne af Vaxholm-dommen.

Det skete på et såkaldt sociale topmøde i tilknytning til de 27 EU-landes topmøde, der indledtes i dag i Bruxelles.

På et pressemøde bekræftede EFS-generalsekretær, John Monks, at de faglige repræsentanter havde rejst sagen på det sociale topmøde, da sagen efter hans opfattelse har betydelig indvirkning på det europæiske arbejdsmarked og konfliktretten.

Kommissionsformanden fastholdt i flere omgange på pressemødet, at Kommissionen opfatter dommen som specific og ikke generel, og at det er meget specifikke omstændigheder i Sverige, som har ført til EF-domstolens afgørelse.

-Vi læser ikke dommen som en dom mod de sociale rettigheder og en social model, sagde Barroso. Der foreligger nogle meget specifikke omstændigheder i Sverige, og jeg tror, at der er en dialog i gang om, hvordan man skal forholde sig til afgørelsen. Det er ikke en dom vendt mod de fundamentale rettigheder, men en dom, som afspejler nogle meget specifikke omstændigheder i Sverige, sagde Barroso i sine svar på flere spørgsmål.

Også andre emner var oppe på mødet. EU-kommissær Vladimír Špidla, der har ansvaret for Kommissionens beskæftigelses- og socialpolitik hæftede sig ved de drøftelser, som arbejdsmarkedets parter har i gang om bedre adgang til arbejdsmarkedet for udsatte grupper, især gennem livslang læring. Han opfordrede parterne til at engagere sig stærke i drøftelserne om balancen mellem privatliv og arbejdsliv, og han understregede, at der er behov for, en fornyelse af parternes aftale fra 1995 om forældreorlov.

- 1995-aftalen skal bringes på niveau med dagens realiteter, sagde Špidla.


Europa-Parlamentets optakt til EU-topmødet havde også Vaxholm-sagen som et af de emner, der gik igen i debatten. Arbejdstagernes rettigheder skal sikres, og økonomisk vækst må ikke føre til social udstødelse, mener mange af MEP'erne forud for topmødet i dag og i morgen.

Parterne medbragte et fælles papir, en fremskridtsrapport om arbejdet med at forene arbejdsliv og privatliv på det europæiske arbejdsmarked. Seks sider på engelsk her.

Trepartsdrøftelser var fra 1997 en slags uformelt socialt topmøde, men siden marts 2003 har de europæiske parter formelt deltaget i det sociale topmøde i tilknytning til det egentlige topmøde. Parterne mødes med formandslandets ledelse, i dag Slovenien, samt kommissionsformanden og kommissæren med ansvar for beskæftigelse og sociale anliggender, Vladimir Spidla.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.