Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.03.08 EU-cheferne skal køre i forvejen som gode klima-eksempler

15. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Mens bilkortegerne med stats- og regeringschefer, udenrigsministre og diplomater fredag eftermiddag fik politieskorte til at køre gennem Bruxelles til privatlufthavnen med de individuelle delegationsfly sad journalisterne inden for i EU-topmødets pressesale og studerede topmødeerklæringen. Og i punkt 29 stod så, at de store biler, eskorten og privatfly ikke hører fremtiden til.

Cheferne skal gå i forvejen som de gode klima-eksempler, eller som det hedder:

Det Europæiske Råd erkender, at spørgsmålet om behandling af energi og klimaforandringer også er et spørgsmål om at forme værdier og ændre borgerholdningen. Rådet opfordrer derfor de nationale regeringer og de europæiske institutioner til at sætte eksemplet ved at opnå en bemærkelsesværdig reduktion af energiforbruget i deres bygninger og bilparker.

De energi-rigtige biler til topcheferne var sidste afsnit i topmøde-erklæringens afsnit om klimapolitik.

Hovedpunktet er aftalen om en tidsplan for at nå en fælles holdning til klima-topmødet i København i december 2009.

Kalenderen er ikke detaljeret, og det er ud til, at EU-parlamentet først i begyndelsen af 2009 vil levere sit bidrag.

Og der er ifølge topmødeerklæringen store udestående spørgsmål:

  • Den overordnede balance skal opretholdes
  • Der skal tages hensyn til medlemsstaternes forskellige starttidspunkter for en mere effektiv klimapolitik – med andre ord hvilke af fortidens gode handlinger, der skal tages med eller ikke tages med ved beregningen af det enkelte lands bidrag.
  • Respekt for fortsat vækst – men med alle sektorers bidrags til begrænsning af CO2 udledning
  • Undgå for voldsomme omkostninger for det enkelte medlemsland.
I et særligt punkt bemærkes den tvivl, der er opstået omkring biobrændstoffernes bæredygtighed. Topmødet siger, at man for at møde de ambitiøse mål for biobrændsel er nødt til at udvikle og iværksætte effektive kriterier for bæredygtighed, som også skal kunne bruges for fremtidige former for udnyttelse af biomasse til energi.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sagde at Danmark havde kæmpet for en tidsplan, og at det er hvad der foreligger i dag. Målet er det samme som før, nu skal detaljerne forhandles. Vi har, sagde statsministeren, stået vagt om balancen i Kommissionens tidligere udspil.

Den britiske avis The Guardian kastede fredag en joker ind i klimatopmødet i København. Han hedder Tony Blair, og er tidligere britisk regeringsleder og som leder af G8-topmødet med til at sætte den klimapolitiske dagsorden.

På pressemødet i Bruxelles fredag blev Anders Fogh Rasmussen spurgt om Blairs eventuelle rolle.

Den kendte Fogh ikke, men han erkendte, at Blair har været i spil nogen tid og at han selv har drøftet topmødet med ham. Foreløbig er der nedsat en styringsgruppe med FN's generalsekretær, og regeringslederne fra Indonesien (Bali-mødets vært) Polen (vært for klima-møde i Poznan til december 2008) og Danmark (vært for mødet december 2009). Noget peger på, at Blair kan blive FN-generalsekretærens personlige repræsentant i dette arbejde.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.