Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.09.09 Gordon Brown: Ikke tilbage til business as usual

17. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Den britiske premierminister, Gordon Brown, lægger op til et forstærket samarbejde i verden om både den økonomiske krise og klimapolitikken. På et pressemøde i Bruxelles før aftenens uformelle møde i Det Europæiske Råd, sagde Gordon Brown, at der ikke er nogen vej tilbage, hvis verden nu skal sikre en økonomisk genopretning med vækst og job. Verden måtte lære af krisen.

- Det er ikke tiden for ”business as usual”, sagde Gordon Brown, der advarede mod at slække på krisepolitikken.

Det svenske EU-formandskab havde opfordret Gordon Brown til at komme med et indlæg om krisen ved starten på topmødet. Gordon Brown sagde på pressemødet, at han ville understrege, at landenes ledere stod over for svære valg. Selv om der er tegn på, at den værste krise er ovre, så kan det ikke tages for givet, at den er forbi. Udviklingen vender ikke automatisk.

- Vi få fastholde planerne, så det er sikkert, at helingen ikke kommer af sporet. Det er valg, som vi står over for i Europa og i resten af verden, sagde Gordon Brown.

Han afviste dem, der mente, at redningsplanerne ikke havde hjulpet. Uden den fælles indsats var fire millioner flere kvinder og mænd ledige i år og fem millioner flere til næste år bare i de rigeste lande. Derfor måtte landene styrke deres økonomiske koordinering og nå frem til en fælles holdning på det G20-møde, som de 20 store industrilande holder i Pittsburgh i USA i næste uge.


Betydelig økonomisk støtte

Gordon Brown er formand for G20 i år og var tilfreds med den linje, der hidtil var lagt i det internationale samarbejde. Han mente, at man nu var længere end det, der var opnået i det økonomiske samarbejde efter 2. verdenskrig. Indsatsen nu var endog større end Marchallhjælpen i 50’erne. Faren var efter Browns mening nu, hvis nogen begyndte at slappe af i troen på, at det igen gik fremad ad sig selv.

- I Pittsburgh er der brug for en plan, der skaffer millioner af job i landene, sagde Gordon Brown, der påpegede, at arbejdsløsheden var over 15 procent i nogle lande.

G20-formanden ville lægge op til, at landene fortsatte planer, der stimulerede økonomierne med hvad der svarer til fem procent af nationalproduktet.


Bæredygtig økonomi

Både EU-kommissionen og EU-landenes finansministre har tidligere advaret mod at fortsætte med store underskud på de nationale budgetter. G20-landenes finansministre er gået i samme retning, og Gordon Brown advarer også mod at lade seddelpressen køre evigt. Der er behov for at bæredygtig økonomisk udvikling.

Den bæredygtige økonomi kan dog ikke skabes isoleret i de enkelte lande. Der må være et samarbejde, så nogle lande ikke har store underskud og andre store overskud, hvor landene hver for sig lægger deres økonomiske politik tilrette. Men den bæredygtige vækst kan heller ikke skabes gennem isolerede reguleringer i de enkelte lande.

- Bevarelsen og skabelsen af job vil være i vor bevidsthed på mødet i Pittsburgh og i de kommende år. Vi må være parate til endnu bedre økonomisk koordinering i første omgang ved at stabilisere banksystemerne og derefter få den globale økonomi til at bevæge sig fremad og skabe job, sagde Gordon Brown.


Nye, tættere samarbejdsstrukturer

Han fandt, at det ikke bare var et spørgsmål om en ny politik, men en ny måde at drive politikken frem på. Ikke kun et spørgsmål om nye initiativer eller aktioner, men om finde frem til en ny måde at styre den globale økonomi.

- Jeg vil foreslå i aften, at vi i Pittsburgh bliver enige om en historisk langsigtet aftale, der fører til stabilitet og job. Det bliver et spørgsmål om at få alle G20-landene til at stå bag, at man bliver ved med at samarbejde om løsninger for alle borgerne, sagde Gordon Brown.

Han lægger op til konkrete forslag med nye strukturer for samarbejdet. G20-landene skal stå i spidsen for samarbejdet, så de hvert år binder sig til nye målsætninger. Hvert land skal sætte sig mål ud fra det, og hvad de internationale institutioner mener, der passer til det enkelte land.

G20 skal samtidig finde frem til måder, hvor de kan forudse fremtidige farer.


Bankfolks bonusser må være fortid

Den britiske premierminister erkendte, at der var forskelle i holdningerne blandt EU-landenes ledere, når det gjaldt indgreb over for de lønninger og særlige bonusordninger, som topfolkene i banker og finansielle institutioner sikrede sig. Men han mente, at den franske præsident, Nicolas Sarkozy, Tysklands kansler, Angela Merkel, og han selv var enige om de store linjer i kritikken af aflønningerne.

Også Brown mente således, at der måtte gribes ind over for den måde, nogle bankledere blev aflønnet på. Krisen var forstærket af, at bankfolkene blev aflønnet på en måde, så de påførte bankerne store risici og at aflønningen end ikke stod i forhold til de resultater, de skabte.

Selv om det var forargeligt, så mente Brown, at det værste var, at det var skadeligt for økonomien.

- De former for aflønninger må være fortid, sagde Brown.

Han erkendte dog også, at der er forskellige holdninger til, hvordan der kan gribes ind over for det, som direktørerne henter hjem.

Tilsvarende er der også forskelle på, hvordan landene stiller sig til indgreb over for de finansielle firmaer og fonde, der gemmer sig i skattely. Gordon Brown mente, at problemet var, at så længe der stadig var smuthuller og steder, hvor firmaerne kunne gemme sig, var indgreb ikke effektive. Derfor ønskede han også på det punkt, at der blev et internationalt samarbejde og aftaler.


Klimaoplæg først i København

På topmødet i aften og i Pittsburgh i næste uge kommer klimapolitikken også op. Gordon Brown understregede, at det var nødvendigt, at der kom en aftale. Han påpegede, at det ikke skete, uden de rigere lande støttede de fattige, så de kom med i klimapolitikken uden at blive ruinerede.

Gordon Brown havde ikke større forhåbninger til, at den afgørende del af forhandlingerne kom på plads før topmødet i København i december.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.