Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.09.09 Klima og finanskrise deler EU-lande før EU-topmøde

17. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske krise og kontrollen med finanssektoren bliver hovedpunktet, når EU-landenes ledere i aften mødes i Bruxelles til et uformelt topmøde. Forberedelsen af klimatopmødet i København i december kommer også op, men den økonomiske krise får hovedinteressen. Det svenske EU-formandskab håber således at nå frem til en fælles EU-holdning, før de førende industrilandes ledere mødes til G20-mødet i Pittsburgh allerede i næste uge og har krisen som hovedpunkt.

Den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, skriver i indbydelsen til mødet i aften, at EU har påtaget sig en ledende rolle inden for G20, og at mødet i Pittsburgh har spørgsmål oppe, der direkte berører landene, og som lederne tidligere har diskuteret.

- Jeg mener derfor, at det er vigtigt for os at mødes kort før mødet i Pittsburgh for at forberede Den Europæiske Unions holdning, skriver Fredrik Reinfeldt.

Meget tyder da også på, at der er behov for at finde fælles fodslag. Storbritannien har formandskabet for G20. Fredrik Reinfeldt lægger i indbydelsen op til, at den britiske premierminister, Gordon Brown, i aften orienterer om udviklingen i samarbejdet.

Gordon Brown har hidtil ligget tæt på den linje, som USA har lagt. Den er blødere over for den finansielle sektor end det, som flere europæiske lande kræver. Det gælder både i spørgsmålet om de særlige bonusordninger til lederne og de krav, der stilles til blandt andet bankers reserver.

Både USA og Gordon Brown har hidtil været imod obligatoriske regler om bonusordninger med et loft over ordninger, mens den franske præsident, Nicolas Sarkozy, går langt både med regler og sanktioner.

Det svenske EU-formandskab lægger op til, at landene kan indføre nationale regler.


USA får ansvaret for krisen

Formanden for den franske bankføderation, Baudouin Prot, gav i går USA hovedskylden for krisen, fordi USA ikke havde styr på den finansielle sektor. Der var mangel på regler, for billige lån og mangel på beskyttelse af forbrugerne, sagde han på et møde i det franske senats finansudvalg. Derfor mente han ikke, at de europæiske banker skulle bøde for amerikanske mangler.

- Det vil være paradoksalt, hvis europæiske banker skal straffes i konkurrencen med amerikanske i og med, at krisen oprindeligt kommer fra USA, sagde Baudouin Prot.

Han var dermed imod større krav til det, som banker skal ligge inde med som sikkerhed. Prot er også formand og chef i storbanken BNP Paribas, der er angrebet for at fortsætte med at udbetale store bonusser.


Barroso i centrum om klimaforhandlinger

Mens EU skal finde en linje om finanskrisen og vejen ud af den, bliver det først på topmødet i slutningen af oktober, at debatten om klimatopmødet for alvor bliver konkret, og EU også skal finde kompromiser i spørgsmål om, hvem der skal betale mest for at nå målene.

Det svenske EU-formandskab lægger op til, at formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, orienterer om den meddelelse, som Kommissionen kom med i sidste uge om de finansielle sider af klimapolitikken. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.