Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.03.09 EU vil fordoble IMF’s hjælpekasse – fagbevægelsen kritisk

20. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU lægger op til at give den internationale valutafond, IMF, en styrket rolle i forsøgene på at genrejse den globale økonomi og undgå, at lande kommer ud i økonomiske katastrofer. På topmødet i Bruxelles besluttede de 27 landes stats- og regeringsledere, at EU giver 75 milliarder euro i lån til fonden.

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde efter topmødet, at det er led i EU-landenes oplæg til det kommende G20-topmøde i London for verdens førende økonomiske lande, og at det forventes, at andre lande også stiller flere penge til rådighed for IMF. Fondens midler ventes fordoblet.

Den tyske kansler, Angela Merkel, opgav i dag også sin sidste modstand mod, at EU fordobler en særlig hjælpefond for lande uden for euro-zonen, der får problemer med betalingsbalancen. Økonomi- og finansministrene gav i efteråret fonden ekstra midler, men stats- og regeringslederne besluttede at fordoble beløbet til nu 50 mia. euro.

Flere østlande som Letland og Ungarn har allerede fået hjælp, og også Rumænien er i en økonomisk situation, hvor fonden nu ventes at træde til. Men de beløb kan holdes inden for den hidtidigt afsatte midler.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, understregede da også, at det ikke var sikkert, at der var behov for de 50 milliarder euro.

- Men vi vil give et signal, at er der nye problemer, så er vi parate til at hjælpe, sagde Barroso.

Det er kun lande uden for euro-zonen, der kan få hjælp. Det ligger samtidig i fonden, at den går ind, når den internationale valutafond i første omgang giver støtte. IMF stiller klare betingelser til den økonomiske politik, for at hjælpe.


FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, holdt ude

Den europæiske fagbevægelse, EFS, og den internationale faglige IFS har flere gange kritiseret de stramme betingelser til den økonomiske politik, som IMF stiller krav om for at hjælpe et land.

På EFS’s hovedbestyrelsesmøde tidligere på ugen beklagede EFS’s generalsekretær, John Monks, at EU’s hjælp på den måde er afhængig af, at landene fører en liberal politik. Han anklagede direkte IMF for at gribe ind i landes velfærdspolitik med de krav, organisationen stiller til landenes budgetpolitikker.

IFS’s generalsekretær, Guy Ryder, var på linje i sin kritik. IFS har dårlige erfaringer med valutafondens politik ikke mindst i ulandene. Ryder kritiserede, at IMF er med på G20-topmødet i London. Både han og John Monks mente, at det var afgørende, at FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, blev indbudt til den slags mødet. ILO har et helt program for ærligt arbejde og kunne på den måde få det sociale aspekt ind i hjælpepolitikken.

- Men ILO er ikke blandt dem, der er indbudt, det er bekymrende, sagde Guy Ryder.

På EU-topmødet i Bruxelles blev ILO’s rolle ikke diskuteret.


Øget overvågning

EU-landene lægger også op til at give IMF en større rolle i overvågningen af den økonomiske udvikling for at undgå, at der kommer nye kriser, uden der gribes ind i tide. Men de EU-lande, der deltager i G20-mødet, lægger også op til en overvågning af de finansielle markeder og en fælles indsats mod skatteunddragelser, økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorbevægelser.

Anders Fogh Rasmussen understregede, at det ikke nytter meget, at EU selv gør noget. Det gælder som andre steder om at have andre lande med. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.