Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.10.09 EU-landenes ledere ønsker mere aktiv arbejdsmarkedspolitik

30. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den høje arbejdsløshed må ikke blive permanent. Det er nødvendigt at øge indsatsen for et aktivt arbejdsmarked og at få folk i arbejde. Det er en af forudsætningerne for vækst, social og økonomisk velvære og større social samhørighed i Europa.

Sådan er meldingen i de konklusioner, som EU-landenes stats- og regeringsledere ventes at vedtage i dag på EU-topmødet i Bruxelles. Mens lederne stadig ved middagstid drøftede klima og EU’s udspil til klimatopmødet i København i næste måned, er der enighed om arbejdsmarkedspolitikkens betydning for udviklingen.

Landene skal ikke bare fortsat satse på en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det hedder, at det er nødvendigt at øge indsatsen. Og EU kan bidrage ved at skabe samarbejde, koordineret indsats, og få landene til at lære af hinanden.

Stats- og regeringslederne diskuterede konklusioner fra topmødet samtidig med, at Eurostat sendte nye dystre tal for arbejdsløsheden ud. Samtidig viste også et skøn for inflationen, at priserne i EU fortsat falder. I USA glædede præsident Obama sig til gengæld over, at tilbagegangen synes ovre i USA, og at væksten er kommet tilbage.


Ny økonomisk verdensorden

Udenrigsminister Per Stig Møller bemærkede på et pressemøde under topmødet, at EU-landenes ledere er enige om, at Europa skal tilbage på banen. Der er større fremgang i andre dele af verden, og der er ved at tegne sig et billede af, at to lande fører an i udviklingen. Europa dominerer ikke længere inden for G7 og G8. Der er ved at udvikle sig en situation, hvor det hedder G2 – for USA og Kina.

Men hvorfor ikke G3, spurgte Per Stig Møller, der ville have Europa tilbage på scenen i den ny verdensorden. Han påpegede, at det var den generelle holdning på topmødet, at EU tabte terræn.

Konklusionerne hilser dog det internationale samarbejde om den økonomiske krise velkomment og peger på, at de 20 førende lande arbejder videre på et charter for bæredygtig økonomisk aktivitet, international økonomisk overvågning og globale standarder.


Videre med økonomisk overvågning

På EU-plan lægger stats- og regeringslederne op til, at økonomi- og finansministrene gør arbejdet færdigt med et europæisk overvågningssystem af den økonomiske udvikling og ikke mindst udviklingen på finansmarkederne, så nye kriser undgås.

Økonomi- og finansministrene skal sammen med EU-kommissionen arbejde videre på strategier, der kan få vækst og beskæftigelse tilbage og skal berette om det arbejde på næste topmøde i december. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.