Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.06.09 Irland stemmer igen om Lissabon-traktaten efter forlig

19. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Irerne stemmer om Lissabon-traktaten i begyndelsen af oktober. Den irske premierminister, Brian Cowen, sagde efter afslutningen af Det Europæiske Råd i Bruxelles, at Irland havde opnået, hvad han ønskede under forhandlingerne. Brian Cowen takkede især den britiske premierminister, Gordon Brown, for at han havde vist forståelse for de irske problemer.

- Men alle ønskede at løse vore problemer. Jeg vil gerne takke for den solidaritet, de har vist os, sagde Brian Cowen på et pressemøde fredag eftermiddag.

Han slog fast, at Irland nu havde den klarhed og de juridiske garantier om fortolkningen af traktaten. Der var ikke tale om, at der var kommet nyt indhold i Lissabon-traktaten. Debatten før irerne stemte sidste år havde imidlertid rejst en række spørgsmål, og regeringen ønskede derfor at få fuld klarhed over indholdet.

De klarheder og den juridiske garanti for fortolkningerne kommer med i en protokol, som senere bliver en del af traktaten. Det kan ske, når den skal ændres for eksempel i forbindelse med optagelsen af et nyt land.

Brian Cowen var fortrøstningsfuld og troede, at irerne nu ville stemme ja til traktaten, som så kan træde i kraft inden årets udgang. Han satte ikke dato på afstemningen, men sagde, at det formentlig kan blive i begyndelsen af oktober.

De irske garantier giver Irland sikkerhed for, at landet kan føre sin egen abort-, familie- og uddannelsespolitik. Protokollen vil også give irerne sikkerhed for, at Lissabon-traktaten ikke udvider EU’s kompetence inden for skattepolitikken, og at Irland kan opretholde sin egen sikkerheds- og forsvarspolitik.

Cowen fandt, at det nu stod klart for enhver, at charteret for grundlæggende rettigheder gælder, og at lønmodtagere kan kæmpe for deres rettigheder. Han understregede også, at landene selv fastsætter politikken for tjenester af almen interesse.


EFS: Garantien mangler

Den europæiske faglige samling, EFS, er skuffet over den irske løsning. Generalsekretær John Monks hæfter sig ved, at konklusionerne på topmødet blpot taler om at indskrive garantien for den irske neutralitetspolitik i en protokol. De øvrige garantier fastholdes tilsyneladende som deklarationer.
Den irske løsning siger intet om EFS's krav om en egentlig social protokol og berører ikke de somme, som EF-dolstolen er kommet med for arbejdsmarkedet om blandt andet de udstationeredes forhold. EFS agter nu at samarbejde med medlemmer af Europa-Parlamentet for at forbedre de forhold.
- Den nuværende løsning er ikke god nok, siger John Monks.

Brown: Irsk løsning for Irland

Den britiske premierminister, Gordon Brown, kæmpede længe mod en egentlig protokol for Irland. Han frygtede, at en protokol kunne føre til en hel ny proces, hvor landene igen skulle vedtage Lissabon-traktaten. En ny debat om traktaten kunne give problemer i Storbritannien, hvor de konservative er imod den.

Gordon Brown sagde da også efter topmødet, at der var tale om en irsk løsning. Den forklarende tekst havde ikke nogen anden betydning end andre landes forklarende tekster. Først når den kom ind som en protokol, kom den juridiske garanti i spil.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen understregede også, at der var fundet en løsning, så situationen ikke blev kompliceret for andre lande. Også den franske præsident, Nicolas Sarkozy, lagde vægt på, at løsningen ikke greb ind i de andre landes ratifikationer. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.