Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.10.09 EU går forud med prisen for klimapolitik

30. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes stats- og regeringsledere blev i dag enige om at sætte flere tal på prisen for en klimapolitik. På topmødet i Bruxelles fulgte de 27 landes ledere det udspil, der er kommet fra EU-kommissionen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen så forliget som helt afgørende for, at vejen til en succes på klimakonferencen i København er blevet kortere.

- Det er meget, meget positivt. Det bringer EU i en stærk forhandlingsposition. Der kommer nu nyt drive i de internationale forhandlinger, sagde Lars Løkke Rasmussen efter mødet.

Den svenske statsminister, EU-formand Fredrik Reinfeldt, var lige så tilfreds. Han mente, at resultatet levede op til den svenske målsætning for sit EU-formandskab, der lød, at udfordringer skal tages op.

Stats- og regeringslederne anerkender nu de tal, EU-kommissionen har beregnet, at en klimapolitik koster. Der skal flyttes penge til de mindre udviklede lande for, at de kan komme med i klimapolitikken. I år 2000 er beløbet oppe på 100 milliarder euro. Mellem 22 og 50 milliarder kommer fra de offentlige budgetter. EU er samtidig parat til at betale sin del af prisen ud fra den holdning, at EU hører til den rige del af verden.


Slaget står i København

Lars Løkke Rasmussen understregede, at det er første gang, at landenes ledere følger Kommissionens tal og tager dem som deres.

EU erkender samtidig, at der skal penge på bordet her og nu. I de kommende tre år er prisen samlet i hele verden på 5-7 milliarder euro per år. Også her agter EU at tage sin del, men det bliver i København, slaget kommer til at stå.

Otte af de nye EU-lande fulgte før topmødet krav fra Polen om, at der blev aftalt en klar byrdefordeling mellem landene om de penge, EU skal af med. Den polske premierminister, Donald Tusk, slog fast, den fordeling skulle være klar før mødet i København i næste måned.

Uenigheden om byrdefordelingen gik på, om det skulle være forurenerne, der betalte prisen, eller dem, der havde bedst råd – om det skulle være udledninger eller nationalprodukt, der var afgørende for fordelingen.

En arbejdsgruppe skal finde frem til en fordelingsnøgle, der tager hensyn både til udledninger og et lands velstand. Den nøgle bliver samtidig den, som EU tager med til København og anbefaler, at man bruger internationalt. Alle lande på nær de fattigste skal bidrage til den internationale finansiering, hedder det i konklusionerne.


To millioner grønne job

Den britiske premierminister, Gordon Brown, understregede på sit pressemøde, at det var helt afgørende, at finansieringen af politikken kom på plads.

- EU og medlemslandene tager deres fair del af betalingen, sagde Gordon Brown.

Gordon Brown understregede, at der også er udvikling i klimapolitikken. Han håbede, at der i de nærmeste år bliver skabt to millioner job i den grønne økonomi.

Den britiske premierminister aftalte på topmødet med Lars Løkke Rasmussen, at den danske statsminister deltager i et møde blandt Commonwealth-landene på Trinidad i nær fremtid, hvor Lars Løkke Rasmussen får lejlighed til at tale om klimamødet i København. Der bliver her lejlighed til at mødes med både ledere fra Sydafrika og Indien, der hører til lande, der skal overbevises om, at de skal betale deres del af en klimaaftale.

EU har i den kommende tid topmøder med både USA og Indien, hvor klimapolitikken også har høj prioritet. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.