Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.03.09 Nyt socialt topmøde i maj – EFS kræver handling nu

19. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Parterne på det europæiske arbejdsmarked kommer længere frem på scenen i spillet om den europæiske økonomiske genopretning. På et møde med parterne, før EU-topmødet går i gang sidst på eftermiddagen, inviterede Mirek Topolánek, som er premierminister for formandslandet Tjekkiet, parterne til et særligt socialt topmøde i Prag den 7. maj, hvor lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer for første gang kommer til at mødes med de 27 landes stats- og regeringsledere.

Det er formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, der presser på for at få mødet i stand. Kommissionen vil også have parterne med i forberedelsen af topmødet, og der bliver forberedende møder med de nationale parter og de europæiske organisationer i både Stockholm, Madrid og Prag.

Mirek Topolánek sagde på et pressemøde i Bruxelles, at mødet i dag var en god ramme for at gå videre, da der var en fælles forståelse af problemerne, og at det var nødvendigt at både handle og være ansvarlig over for udviklingen.

José Manuel Barroso afviste kritik, der siger, at EU gør for lidt, og at USA tager teten i forsøgene på at rette økonomien op. Han understregede, at EU og USA ikke direkte kan sammenlignes, fordi der er tale om to forskellige politiske systemer med to forskellige velfærdssystemer. Efter Kommissionens formands opfattelse er det forkert, når den amerikanske præsident Barack Obama og andre som også den europæiske fagbevægelse vil have EU til at gøre mere. For EU-landene gør mere, end man direkte ser.

Barroso påpegede, at det ikke er det samme at være en amerikansk bilarbejder i Detroit, der bliver fyret efter 22 års arbejde. Han får intet efter seks måneder. Situationen er helt anderledes for en svensk arbejder hos Saab, der bare har været ansat et halvt år, mente Barroso. Svenskeren er sikret på en helt anden måde.

- Vor økonomiske sociale model er langt mere magtfuld end den amerikanske, sagde Barroso og understregede, at den økonomiske vinkel af politikken underbyggede den sociale, og at den sociale også underbyggede den økonomiske. Vi har en social markedsøkonomi.


EFS kræver større indsats

De europæiske velfærdssystemer bidrager dermed på en helt anden måde end de amerikanske systemer til den økonomiske genopretning, efter Barrosos opfattelse. Med de større udbetalinger i understøtteser og aktive indsatser bliver de reelle udgifter under krisen langt højere end beløbene i de redningsplaner, der vedtages. Og derfor når man nu op på 3,3 procent af nationalproduktet, og det kan hurtigt blive fire procent.

Generalsekretæren for den europæiske faglige sammenslutning, John Monks, finder imidlertid ikke, at de automatiske større sociale udbetalinger skal tælles med, når krisepolitikken formuleres.

Derfor er der en forskel mellem den amerikanske støtte til genopretning og den europæiske. EU burde sætte mere af. De europæiske genopretningsplaner kommer både for sent og er for beskedne.

John Monks mente, at det var helt afgørende, at mødet i Prag den 7. maj blev en succes. EFS mener, at der skal tages fat på en helt ny aftale, en New Deal, der både løser problemerne med stigende ledighed, sætter flere midler af til de generelle programmer for genopretning af økonomien, gør en særlig indsats for Øst- og Centraleuropa og også tager ordentlig fat på problemerne med den finansielle sektor, faldende lønninger og en ordentlig behandling af de lønmodtagere, der tager arbejde i et andet land.

John Monks advarer mod, at landene indfører ordninger, hvor de nu konkurrerer om at skære ned i lønnen for at forbedre konkurrenceevnen.

Både Barroso og det tjekkiske EU-formandskab pointerede, at den fri bevægelighed var en grundlæggende ret. John Monks erklærede sig også som tilhænger af den fri bevægelighed. Og EFS var som de øvrige også imod protektionisme.

- Men der må også være trafikregler. Det må ikke være et kapløb mod bunden, sagde John Monks.


Ikke tilbage til ”business as usual”

Barroso pegede på, at man på de kommende møder diskuterer både uddannelse, adgang til beskæftigelse og mobilitet. Den tjekkiske arbejds- og socialminister, Petr Necas pegede netop på problemet med de unges problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 15 procent forlader deres uddannelse, inden den er færdig.

Både det tjekkiske EU-formandskab og Barroso understregede, at EU både måtte se på de kortsigtede problemer og de udfordringer, der venter på lang sigt. Til dem hørte den stigende ældrebyrde, klimaproblemerne, problemer med energiforsyningerne og en række strukturelle problemer i samfundene.

På kort sigt var der enighed om, at den finansielle sektor måtte genopbygges, og at den måtte underlægges større overvågning, mens der måtte komme regler for hedge fonde og kapitalfonde, så de arbejder under samme forhold som andre finansielle institutioner.

John Monks tog problemet op efter mødet. Fondene lægger en bombe under afgørende tidligere offentlige tjenester i Storbritannien. De har overtaget omkring 20 procent af de privatiserede offentlige tjenester. Nu er mange på vej mod en bankerot.

- Og hvad gør man så med de tjenester, som alle er afhængige af, spurgte John Monks.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.