Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.11.09 Næsten kaos om navne til EU-topjob – pres for at få kvinder

16. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes udenrigsministre blev langt fra enige om navne til nye topposter i EU på et rådsmøde i Bruxelles i dag. Den svenske Europaminister, Cecilia Malmström, sagde på et efterfølgende pressemøde, at der ikke blev diskuteret navne.

Det bliver dermed op til stats- og regeringslederne på det ekstraordinære topmøde på torsdag at sætte navne på de tre poster som formand for Det Europæiske Råd, leder af udenrigstjenesten og samtidig næstformand i EU-kommissionen og endelig generalsekretær for Rådet.

Cecilie Malmström ville ikke kalde situationen før topmødet kaotisk, men erkendte, at der ikke var nogen garanti for, at der blev en afklaring torsdag aften. Det svenske formandskab har hårde dage foran sig for at finde frem til navne, der kan blive enighed om eller næsten enighed om.

- Det er kun mandag. Der er ikke helt kaos. Men der er ingen afgørelser, sagde Cecilia Malmström, der både så det som en mulighed, at topmødet fortsatte fredag, eller der blev indkaldt til endnu et topmøde senere på måneden.

På pressemødet deltog også næstformand i EU-kommissionen Margot Wallström, der understregede, at det var helt afgørende for demokratiet i EU, at der også blev valgt en kvinde til en af de to højeste poster. Cecilie Malmström var enig. Der var mange kvalificerede kvinder i EU-landene.

Margot Wallström ville godt sætte navne på nogle. Sammen med den hollandske kommissær, Neelie Kroes og næstformand i Europa-Parlamentet Diana Wallis skrev hun et brev, der blev offentliggjort i dagens Financial Times. De tre kvinder pegede på den ny formand for Europarådet, Vaira Vike-Freiberga, der er tidligere præsident i Letland, og den franske socialist Elisabeth Guigou, der er blandt andet er tidligere medlem af Europa-Parlamentet og fransk justitsminister og også den britiske EU-kommissær Catherine Ashton.

- Bliver der færre kvinder i EU-kommissionen, så er det ikke godt, hvis ikke et topjob går til en kvinde, sagde Margot Wallström.

Hun gik ind for, at der blev ordninger med kønskvoter. Gjorde man ikke snart noget, ville der gå endnu 25 år, før der skete noget på ligestillingen.

Cecilie Malmström erkendte, at der var andre kriterier end kønsdimensionen inde i billedet som blandt andet en balance mellem nord og syd, øst og vest, små og store lande og politiske tilhørsforhold.

- Men kønsdimensionen er vigtig, sagde hun.

Margot Wallström afviste bestemt, at den etniske ligestilling kunne have samme placering.

- Kvinder udgør halvdelen af befolkningen. Det er noget helt andet, sagde hun.


EU frem mod år 2020

Udenrigsministrene diskuterede også dagsordenen for Det Europæiske Råd i december og herunder, hvordan den særlige Lissabon-proces for blandt andet vækst og beskæftigelse skal fortsætte. Den nuværende udløber næste forår.

Cecilie Malmström fremhævede, at der bliver en grundlæggende debat på topmødet, hvor noget så afgørende som forståelsen af bruttonationalproduktet kommer op. Der er bred enighed om, at andre elementer må tages med end de nuværende, så BNP’et giver et bedre billede af udviklingen end i dag.

Det er ikke mindst hensynet til udviklingen i miljøet, der skal afspejle sig bedre i vækstbilledet.

Margot Wallström påpegede tilsvarende, at den ny proces, EU 2020, vil tage udgangspunkt i en bæredygtig udvikling. Processen for herefter fire hovedpunkter.

Det drejer sig om innovation, forskning og udvikling, en social del med blandt andet indslusning på arbejdsmarkedet, en grøn økonomi med fokus på vedvarende energi og endelig en bedre mobilitet i EU med større sammenhæng mellem de forskellige områder.

- Det er forbundet med hele klimapolitikken, sagde Margot Wallström. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.