Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.12.10 EU-topmøde tæt på erhvervslivets krav

17. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mens den europæiske fagbevægelse, EFS, torsdag morgen mødtes med blandt andre formanden for gruppen af Euro-lande, Jean-Claude Juncker, forud for mødet i Det Europæiske Råd, havde erhvervslivets BUSINESSEUROPE allerede en god uge tidligere foreslået formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, og EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, hvad der måtte komme ud af topmødet.

På fagbevægelsens møde fremhævede EFS’s generalsekretær, John Monks, at fagbevægelsen førte en kampagne mod de barske nedskæringspolitikker, landene gennemførte som middel mod krisen og for genskabelsen af job. John Monks støttede til gengæld Jean-Claude Juncker i, at en af vejene til en sikrere økonomi var særlige euro-obligationer, som trængte lande kunne få hjælp fra.

Mødet i Det Europæiske Råd spildte ikke mange minutter på euro-obligationerne, som flere lande med Tyskland i spidsen er imod. Heller ikke de barske nedskæringspolitikker, hvor lønninger bliver beskåret, fik nogen central placering.

Derimod ligger topmødets konklusioner tættere på de forslag og punkter, som BUSINESSEUROPA lægger frem i sit brev til lederne. Den tyske formand, Jürgen R. Thurmann, understreger i brevet, at erhvervslivet finder det afgørende, at den europæiske økonomi kommer tilbage til stabile forhold. Derfor må stats- og regeringslederne demonstrere et fælles ansvar og på kort sigt få skabt stabilitet i økonomierne – altså præcist som stats- og regeringslederne også lægger vægt på, netop at landene får bugt med underskud på budgetter og bragt gælden ned.

Stramme betingelser for støtte

På den lidt længere sigt lægger BUSINESSEUROPA, BE, vægt på, at EU for en bedre økonomisk styring, der kan føre til et mere konkurrencedygtigt Europa. Møntsamarbejdet og det indre marked hænger sammen og må sikres.

Jürgen R. Thurmann roser de seneste topmøder for at støtten til at styrke den finanspolitiske og makroøkonomiske overvågning og pointerer, at netop det permanente krisesystem er noget, som BE har peget på med de målrettede lån på stramme betingelser.

Som Europa 2020-strategien taler også BE om en smart konsolidering og vækst-forstærkende reformer i alle medlemslandene. Finansmarkederne må være stabile, og der må være en vedvarende disciplin og samhørighed mellem landene i valutasamarbejdet.

Reformer må fremskyndes

José Manuel Barroso understregede på pressemødet sent i aftes, at EU-landene har brug for at få ændret strukturer i samfundet. Jürgen R. Thurmann fremhæver tilsvarende i brevet, at Europa må sætte fart på reformprocessen og levere håndgribelige resultater allerede i de kommende måneder. Europa 2020-strategien er her et godt redskab til at fremskynde hurtige reformer både i landene og EU som helhed.

BE giver EU-kommissionen en nøglerolle og hilser nye forslag velkomne. Det gælder forslagene til en ny industripolitik, den særlige akt for indre marked, handelspolitikken, det digitale Europa, oplægget om innovation, energi-strategien og fleksibilitet i agendaen for nye uddannelser og nye job.

Hvis DER træffer de rigtige beslutninger, så mener BE, at genopblomstringen af økonomien kan blive bæredygtig. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.