Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.10.10 Pres for traktatændring: Nødvendigt eller uansvarligt forlig?

27. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Luxembourgs EU-kommissær, Viviane Reding, har igen bragt sig i skudlinjen med udtalelser mod Frankrig. Men i modsætning til i sagen om den franske behandling af romaer er hun denne gang under angreb fra to sider. Før EU-topmødet i morgen og fredag møder Viviane Reding også skarpe skud fra selveste Tyskland. Anledningen er, at kommissæren kaldte et tysk og fransk forlig om et behov for en revision af Lissabon-traktaten for uansvarligt.

I et interview med tyske Die Welt siger Viviane Reding, at det ikke er to landes ledere, der på et møde i en fransk badeby træffer de store beslutninger i EU. Beslutningen gjaldt behovet for en ny EU-traktat, så den tyske forfatning ikke står i vejen for fremtidige støttepakker til lande i kriser. Forliget bestod i, at Frankrig til gengæld fik indrømmelser, så Tyskland slækkede på et krav om, at lande, der fører en uansvarlig økonomisk politik, kan blive straffet endog ved at få frataget stemmeret.

Netop det spørgsmål kommer op på mødet i det Europæiske Råd. Viviane Reding var imod, at to store lande traf beslutninger på forhånd.

- De (beslutningerne) bliver taget i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg af 27 medlemslande baseret på solide forslag, der er i alle 500 millioner borgeres interesse, sagde Viviane Reding.

Kommissærens udtalelse blev straks mødt med fransk vrede. Europaminister Pierre Lellouche kaldte ifølge AFP Viviane Redings udtalelse om det, han kaldte et fransk-tysk forslag, for uacceptabel. Han harcelerede over sprogbrugen, der fik minder om sagen om romaerne frem og ikke ville blive glemt.


Modstand blandt udenrigsministre

Diskussionen om at åbne Lissabon-traktaten for at skabe mindre tilpasninger mødte bred modstand, da de 27 landes udenrigsministre mandag diskuterede dagsordenen for mødet i DER. Viviane Reding fik ikke mindst støtte fra sit hjemlands udenrigsminister, Jean Asselborn, der er citeret for ordene, at et fransk-tysk diktat efterlader en dårlig smag i munden. Både han og flere andre landes ministre frygter, at en ny åbning af traktaten vil resultere i forhandlinger i årevis.

Det tyske krav er, at der bliver en vedvarende og robust mekanisme, der kan træde til, hvis der opstår nye finanskriser. I foråret blev der etableret en midlertidig mekanisme, der fik indskud på 750 milliarder euro.

Tidligere har både Ungarn, Rumænien og Letland modtaget støtte, hvor også både IMF og Verdensbanken bidrog.

De nuværende støtteordninger ordninger er midlertidige. Den tyske kansler, Angela Merkel, ønsker, at der bliver en klar ordning, så der hverken er tvivl om holdbarheden i EU-traktaten eller i den tyske forfatning. Samtidig ønsker hun ikke, at det ser ud som om, det er EU’s store bidragyder Tyskland, der træder til, hver gang et EU-land har behov for hjælp.

Hidtil har den britiske stilling til en ændring af traktaten hældt til, at den ny regering var imod. Nu tyder meget på, at briterne accepterer en ændring, hvis den kun gælder for euro-landene. Det kan samtidig styrke de konservative briters ønske om for evigt at holde Storbritannien uden for euro-samarbejdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.