Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.06.10 EU-landenes ledere fulgte ministre i fattigdomsmål

18. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Stats- og regeringslederne i EU støttede på topmødet I Bruxelles, at EU har som mål at reducere fattigdommen i EU med 20 millioner inden år 2020. I foråret slækkede lederne på mødet i Det Europæiske Råd på kommissionens oplæg, men landenes social- og beskæftigelsesministre satte på deres møde i forrige uge igen tal på, hvor mange der skulle være ude af fattigdommen i løbet af de kommende ti år.

De 27 landes ledere vedtog den ny strategi for beskæftigelse og såkaldt intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, Europa 2020, og herunder de fem overordnede retningslinjer for politikken, som ministrene også havde oppe på deres rådsmøde.

Ud over at sigte mod at bringe mindst 20 millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse, satte DER også et konkret mål for reduktionen af frafaldet i skolerne. Det skal reduceres med ti procent.

Frafaldet i skolerne ses som et af de store problemer for de unge, der i dag har en ledighed på 20 procent i EU i gennemsnit. Frafaldet fører til, at store grupper af unge udstødes os ender på social støtte. Derfor hænger målet om at nedbringe skolefrafaldet sammen med fattigdomsbekæmpelsen.

Fastholder skole- og uddannelsesmål

Der er i dag omkring 80 millioner borgere i EU-landene, der er havnet i fattigdom eller tilhører risikogruppen, der kan havne i den.

Et job er den mest sikre vej ud af fattigdom. DER følger Kommissionens mål om, at 75 procent at kvinderne og mændene i EU mellem 20 og 64 år er i beskæftigelse i år 2020. Især skal beskæftigelsen for de unge, de ældre og de dårligt uddannede styrkes, og integrationen af de lovlige indvandrere skal også blive bedre.

EU satser på uddannelser, og DER fastholdt oplægget om, at 40 procent af de 30-34-årige får en videregående eller tilsvarende uddannelse i 2020.

EU satte om mål i år 2000, at forskning og udviklingen i år var på tre procent af bruttonationalprodukterne i landene. Det mål blev langt fra nået. DER holder fast i, at de private og offentlige investeringer skal styrkes og lægger op til, at målet på tre procent. bliver nået i 2020.

Førende i klimapolitikken

DER lægger også op til, at EU skal føre an i klimapolitikken og reducere udslippet af CO2. Målet er, at det reduceres med 30 procent i forhold til 1990, men lande som Tyskland og Frankrig holdt på topmødet fast ved, at der er stramme betingelser for, at EU går foran og ikke holder sig til 20 procent. Andre lande skal forpligte sig til at følge EU’s mål, og problemerne med ulandenes bidrag skal være løst.

Nationale mål

Stats- og regeringslederne slår fast, at EU ikke har kompetence til at bestemme politikken på alle områder. Blandt andet i Tyskland har delstater påpeget, at udannelsespolitikken hører under dem og end ikke forbundsdagen.

De 27 lande skal dog udarbejde nationale mål ud fra de prioriteter, som DER har fastlagt. Det vil ske i dialog med EU-kommissionen, og Ministerrådet kan komme med henstillinger til landene ud fra dem.

Men DER siger i konklusionerne, at ”disse henstillinger skal være i fuld overensstemmelse med de relevante traktatbestemmelser og EU-regler og berører ikke medlemsstaternes beføjelser, f.eks. på områder som uddannelse.”

Europa-Parlamentet kommer senere med sin udtalelse om retningslinjerne og planen, men har ikke direkte magt til at kræve ændringer. Ministerrådet vil herefter vedtage retningslinjerne til efteråret.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.