Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.12.10 Van Rompuy sikkert i havn – Barroso sidder med budget-problemet

17. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Formanden for Det Europæiske Råd, belgieren Herman Van ”Hvad er det nu, han hedder” kom i centrum, da EU-landenes stats- og regeringsledere uden sværdslag sagde god til den plan for en ændring af Lissabon-traktaten på topmødet torsdag og fredag. Med sikker hånd fuldførte han det arbejde, han tidligere havde fået pålagt af EU-landenes ledere og fik den enkle tekst til ændringerne, så EU kan få sin permanente stabilitetsmekanisme og samtidig få fastlagt principperne for, hvordan muligt kommende kriser skal håndteres.

Med den usædvanligt korte debat på topmødet markerede den stille rådsformand, at han havde forberedt mødet godt og gjorde dermed kritikken af hans anonymitet til skamme. Senest har den tidligere tyske kansler Helmut Schmidt beskyldt ham for at være så anonym, at den aldrende tidligere SPD-leder aldrig kunne huske hans navn.

De to små ændringer af ”Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde” om eurolandenes mulighed for at etablere en stabilitetsmekanisme, og at støtte skal gives på stramme betingelser, vil ske efter Unionstraktatens artikel 48 stk. 6, hvor det hedder, at DER kan ændre bestemmelser i traktaten på det monetære område med enstemmighed og herefter blot høre EU-Parlamentet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.

Formelt skal ændringerne af traktaten vedtages i marts. Herefter begynder de 27 regeringers arbejde med at få dem gennem deres forskellige politiske systemer. Det skal være færdigt i 2012, så ændringen kan gælde fra 1. januar 2013, men reelt først i juni, hvor den nuværende ordning ophører.

Det danske medlem af parlamentet Jens Rohde har allerede i Jyllands-Posten brokket sig over, at parlamentet blot skal høres. Tager man ikke parlamentet alvorligt, vil man stå stejlt i andre spørgsmål, har parlamentarikere allerede tidligere udtalt ved tidligere lejligheder, hvor de følte sig forbigået. Det har for eksempel været tilfældet i budgetspørgsmål.

Ny kamp om pengene

Det belgiske EU-formandskab fik som en af sine 50 sejre i halvåret budgettet for 2011 på plads. Men EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, måtte på det afsluttende pressemøde erkende, at der kan blive problemer med de langsigtede overslag for syv-årsperioden fra 2014.

Den britiske konservative premierminister, David Cameron, søgte på topmødet støtte til den kampagne, som han er drivkraften bag for at holde EU’s kommende budgetter på niveau med udviklingen i inflationen. Både Frankrig og Tyskland er på linje med briterne, der også har støtte fra en række lande i Vesteuropa, men hverken i Belgien, Spanien og Østlandene plus EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Det britiske krav var formuleret i et brev, der cirkulerede på topmødet, men som Barroso afviste, at han havde set. Han sagde dog, at Kommissionen vil tage alle henvendelser med i overvejelserne, inden Kommissionen kommer med sit forslag til de syv-årige finansielle perspektiver i juni.

Brevet understreger, at EU’s udgifter ikke kan komme uden om de besparelser, som medlemslandene gennemgår for at bringe de offentlige udgifter under kontrol.

David Cameron understregede også på topmødet, at Storbritannien ikke igen måtte komme i den situation, at landet blev tvunget til at putte penge i redningspakker.

Den britiske kampagne møder stærk modstand ikke mindst fra Polen, der har EU-formandskabet næste efterår, hvor forhandlingerne om den finansielle ramme tager form. Polske embedsmænd skal under topmødet have sagt, at Polen kunne beslutte ikke at ratificere ændringerne i traktaten, hvis budgetrammen bliver beskåret. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.