Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.10 EU-ledere enige om traktatændring med redningsplan

17. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Stats- og regeringslederne i EU blev i aften enige om en ændring af Lissabon-traktaten, så eurozonen får et permanent økonomisk krisesystem. Den nuværende ordning med en pulje på 750 milliarder euro udløber i 2013. Herefter kan en europæisk stabilitetsmekanisme, ESM, træde i stedet, hvis eurolande kommer i økonomisk uføre og skaber usikkerhed i hele eurozonen.

Den tyske kansler, Angela Merkel, har længe krævet, at der bliver en beskeden ændring af traktaten, da en permanent mekanisme er på kant med den tyske forfatning. Merkel har samtidig krævet, at der bliver stramme betingelser for at få støtte fra stabilitetsmekanismen. I den ændring af traktaten, der tegner sig, hedder det, at finansiel støtte fra mekanismen vil være genstand for strenge betingelser.

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, understregede på et pressemøde, at det bliver på de betingelser, som er kendt også fra den internationale valutafond, IMF. Det er kendt for at gribe langt ind i de økonomiske strukturer og også arbejdsmarkeder. Et land i krise må således tage alle midler i brug for at få bugt med budget- og gældsproblemer.

Den Europæiske Centralbank, ECB, får en central rolle i den ny mekanisme. Banken næsten for fordobler sin kapital til omkring 10 milliarder euro og øger sine opkøb af statsobligationer, når det er nødvendigt. Pengene skal komme fra de 16 eurolande.

Herman Van Rompuy påpegede, at der kun bliver de to mindre ændringer af traktaten, som kun gælder for eurolandene. Det bliver dermed ikke nødvendigt med folkeafstemninger, men det er op til de enkelte lande at få traktaten på plads efter deres traditioner.

. Den endelige tekst i ESM ventes klar i marts, og derefter er det op til de enkelte lande at få ændringen på plads, så traktaten er på plads 1. januar 2013, og den kan træde i kraft i juni 2013.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, mente, at det var en god dag for Europa. Han understregede, at alle 27 lande samtidig var enige om strategien for at bringe EU ud af krisen. De er parate til at gennemføre det nødvendige, mente Barroso.

Landene vil få bugt med de problemer med budgetunderskud og gæld, de har. Væksten skal øges, og for at få den i gang og styrket konkurrenceevnen, er det nødvendigt at ændre en række strukturer i samfundet.

- Det er vanskeligt, men nødvendigt. Europa har behov for strukturændringer, sagde José Manuel Barroso.

Han understregede samtidig, at der er behov for større økonomisk koordinering. Et sp’ørgsmål om særlige euro-obligationer kom ikke op. Formanden for eurogruppen, Luxembourgs premierminister Jean-Claude Juncker, der er tilhænger af de særlige E-bonds, sagde allerede inden mødet ifølge Reuters, at de ikke havde nogen chance på nuværende tidspunkt. Angela Merkel er således imod dem, og uden tysk støtte kommer der ikke noget ud af det.
Topmødet fortsætter fredag, hvor konklusionerne fra mødet bliver gennemgået. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.