Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.06.10 EU går til G20-topmøde uden klar linje

21. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De førende lande i verden mødes i weekenden i Toronto i Canada for især at finde fælles løsninger på den økonomiske og finansielle krise. Men før G20-mødet er der klare uenigheder mellem landene. End ikke blandt de europæiske deltagere er der enighed.

På mødet i Det Europæiske Råd torsdag blev EU-landenes ledere ellers enige om et oplæg, der klart siger, at EU bør føre an og lægge en linje for vejen ud af krisen. Vejen skal være samordnet på globalt plan og bidrage med en ordning med afgifter og skatter på banker og andre finansielle institutioner.

Verdens førende ledere bør også blive enige om at koordinere de politikker, der ud fra de forskellige forudsætninger fører landene ud af krisen og sikrer, at de offentlige finanser er bæredygtige.

”Alle større økonomier skal yde deres bidrag for at nå det aftalte mål om kraftig, bæredygtig og afbalanceret vækst,” hedder det i konklusionerne fra EU’s topmøde. De bekræfter samtidig tilslutningen til det, som G20-landene tidligere er blevet enige om og herunder, at der skal ske ændringer inden for de finansielle systemer.

Flere lande tøvende

Efter mødet i Det Europæiske Råd stod det imidlertid klart, at der ikke var fuld enighed om EU’s egne holdninger og oplægget til G20, når diskussionerne blev konkrete og drejede sig om selve indholdet.

Den tyske kansler, Angela Merkel, kunne nok efter mødet sige, at der var enighed om skat og afgifter på banker og de finansielle institutioner, så der blev en mere fair fordeling af byrderne. Men blandt andre den tjekkiske premierminister, Jan Fischer, tog ifølge blandt andre Reuters klar afstand fra, at Tjekkiet skulle indføre sådanne afgifter.

Italien deltager i G20-mødet, og premierminister Silvio Berlusconi sagde efter mødet i DER, at han havde været med til at vedtage noget tåbeligt. Italien vil kun tale om afgifter, hvis G20-landene støtter ideen.

En række lande uden for EU, der ikke er ramt af den finansielle krise såsom Canada og Brasilien, vil også være imod en afgift. G20-landenes økonomi- og finansministre kom ikke med forslag til noget sådant, da de mødtes i forrige uge som optakt til G20-mødet.

Brasiliens præsident, Lula da Silva, sagde da også fredag ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua News, at det er de rige landes finansielle system, der er ”en smule råddent”. Han finder, at hverken USA eller EU gjorde tilstrækkeligt og hurtigt nok, da de løb ind i de økonomiske vanskeligheder, den græske krise og i USA krisen med Lehman Brothers. Samtidig ser han ikke, at alle lande lever op til de tidligere beslutninger i G20 om, at lande betaler ind til den internationale valutafond, IMF, der står for en del af krisehjælpen.

Skat på finansielle transaktioner

Flere EU-lande ønsker en global afgift på finansielle transaktioner. Men topmødet nåede ikke fra til en klar anbefaling. Det hedder blot, at en global afgift må undersøges nærmere.

Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, går stærkt ind for en global ordning, mens euro-gruppens leder, Luxembourgs Jean-Claude Juncker, efter mødet konkluderede, at der var flertal for at indføre en afgift i EU, hvis men ikke opnåede en global. Fik man ikke vedtaget en sådan, viste det, at landene ikke havde forstået noget som helst om den finansielle krise.

Han mente samtidig, at en afgift på banker og finansielle institutioner var en nødvendighed. Blev man ikke enige om en global ordning, måtte man indføre en i EU.

- Og hvis ikke på EU-niveau, så i euro-zonen, sagde han ifølge Reuters. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.