Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.03.10 EU dropper mål for fattigdom – fastholder klimapolitik

26. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Målet om at få 20 millioner færre fattige i EU-landene i 2020 faldt som dug for solen, da de 27 landes stats- og regeringsredere i dag lagde strategien for EU frem mod 2020 på topmødet i Bruxelles. Også mål for uddannelsespolitikken blev tonet ned. Det samme var ved at ske for EU’s mål for klimapolitikken, men de blev reddet sidst på formiddagen.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, erkendte på et efterfølgende pressemøde, at der havde været en diskussion om bekæmpelsen af fattigdommen og også om uddannelsespolitikken. Stats- og regeringslederne havde på de punkter ikke fulgt Kommissionens oplæg i strategien ”Europa 2020”. Diskussionen gik blandt andet på, hvor grænsen lå mellem det, EU beskæftigede sig med, og det, de enkelte lande tog sig af. Ikke mindst Tyskland var imod at fastsætte klare mål.

I Kommissionens oplæg hedder, at under ti procent af de unge må droppe ud af skolerne i 2020, og at 40 procent af de unge skal have en højere uddannelse. De tal er væk i konklusionerne fra Det Europæiske Råd efter diskussionerne om EU’s magt.

Barroso fastholdt dog på pressemødet, at både EU nationalstaterne havde kompetence, da traktaten slog fast, at EU både skulle kæmpe for levevilkår og bekæmpe social udelukkelse. Han fandt, at der var enighed om det på mødet, og at konklusionerne også sagde, at Europa 2020 skulle fremme social inkludering og reducere fattigdommen.

- Det er meget vigtigt. Vi går videre med det mål, og vi ønsker at få medlemslandene med, sagde José Manuel Barroso.

Spørgsmålet kommer op igen på topmødet i juni, hvor den endelige strategi for 2020 skal vedtages sammen med retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken.

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman van Rompuy understregede, at bekæmpelsen af fattigdommen er en del af den europæiske sociale model, og at det gjaldt om at finde balancen mellem EU’s og landenes kompetence. Ledere fra tyske delstater sagde tidligere på året, at der er klare grænser for, hvad EU kan blande sig i. Den tyske forfatningsdomstol har sagt det samme, som tidligere omtalt på fagligt.eu.

Hedegaard tilfreds

EU-kommissionens øvrige forslag til mål for strategien Europa 2020 blev fastholdt. Det gjaldt målet om at få en beskæftigelse på 75 procent i 2020 og gøre en særlig indsats for at få de unge og ældre med på arbejdsmarkedet.

Stats- og regeringslederne fastholdt også, at investeringerne i forskning og udvikling skal op på tre procent af BNP i 2020. På det punkt har der i den senere tid været kritik af at lægge sig fast på et mål. Konklusionerne lægger op til, at der bliver nye indikatorer for forskning og udvikling og også innovation.

Og endelig fastholder stats- og regeringslederne klimamålene og afveg ikke fra, at EU kan spille en nøglerolle ved at gå foran, så reduktionen af CO2-udslip bliver på 30 procent under bestemte betingelser.

Klimakommissær Connie Hedegaard var da også tilfreds efter topmødet og mener, det giver et stærkt signal til Kommissionen og dermed hende om at få analyser klar til topmødet i juni om, hvordan en konkret politik kan se ud, og hvad der kræves for at komme ned på et udslip, der er 30 procent mindre end i 1990.

EU vil føre an i G20-samarbejdet

Både José Manuel Barroso og Herman van Rompuy lagde vægt på, at Det Europæiske Råd også lagde en linje for samarbejdet frem mod de førende industri- og udviklingslandes G20-møde i Toronto i juni.

Konklusionerne understreger, at det er nødvendigt med fremskridt om spilleregler for finansmarkederne, og hvordan kriser løses. Det skal være øget åbenhed om markederne og principper for de bonusordninger, der hersker blandt aktørerne på finansmarkederne.

Kommissionen kommer med nye udspil i løbet af den kommende tid.

Merkel står fast på en ændring af traktaten

Den tyske kansler, Angela Merkel, holdt på sit pressemøde fast ved, at EU-traktaten må ændres, så der kan blive en stærkere økonomisk ledelse i EU. Hun afviste, at det betød, at de 16 euro-lande dermed gik enegang. Men kansleren påpegede samtidig, at de havde en særstilling, fordi de var sammen i en monetær union. Hun sammenlignede det med grænsesamarbejdet, hvor nogle lande også var gået foran.

- Det forstærkede samarbejde er fastslået i traktaten, sagde Angela Merkel.

Hun afviste, at landene dermed var usolidariske med de øvrige, og at et øget samarbejde om erhvervspolitikken også måtte gælde for alle de andre lande, da de var med i det indre marked.

Men de 16 havde en særposition i og med euroen. Det krævede et særligt samarbejde.

Angela Merkel mente ikke, at man skulle lade sig skræmme af, at det tidligere havde været svært at ændre traktaten.

- Vi kommer ikke uden om en ændring, selv om det var svært tidligere, sagde Angela Merkel / pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.