Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.03.10 Socialt EU-topmøde understreger social dialog i krisetid

25. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Arbejdsgiverne og fagbevægelsen havde på forhånd forskellige oplæg, da de i dag gik til socialt topmøde i Bruxelles sammen med det spanske EU-formandskab og regeringsledere for de kommende to formandskaber plus EU-kommissionen og formanden for det europæiske råd. Da de kom ud fra mødet, lagde de dog alle vægt på, at arbejdsmarkedets parter spiller en væsentlig rolle, hvis EU skal ud af den økonomiske krise og udvikle sig stærkt under globaliseringen.

Formanden for BusinessEuropa, Jürgen R. Thuman, sagde på mødet, at hvis ikke alle støttede EU’s ny vækststrategi, gik man ind i en kontroversiel og konfliktfuld periode. På et efterfølgende pressemøde sagde han, at han ønsker et godt samarbejde med de øvrige parter.

- Sammen kan vi nå noget – alene bliver det meget svært, sagde Jürgen R. Thuman.

Generalsekretæren for det faglige Europa, EFS, John Monks, lagde vægt på at få en ny social agenda, og bemærkede, at der var fokus på begrebet flexicurity. Det begreb fungerede måske godt i Danmark, hvor fyrede ofte sikrede sig et nyt job, men der var ikke samme forståelse af begrebet alle steder. John Monks hilste dog diskussionen på det sociale topmøde velkommen og lagde også op til samarbejde.

Det var den spanske premierminister, José Luis Rodríguez Zapatero, der i første omgang tog parternes rolle og flexicurity op på pressemødet. Han understregede, at det kræver enighed om det sociale, hvis EU skal komme ud af krisen, og også eurosamarbejdet skal fungere i fremtiden.

- Jeg bemærkede, at begge parter står fast på, at euroen skal være stærk og tilliden til den skal bevares, sagde Zapatero.

Ansvarlige parter

Han blev fulgt op af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, der understregede, at en styrket social dialog er en forudsætning for, at strategien Europa 2020 bliver omsat på en rigtig måde i de forskellige lande.

Men også Barroso påpegede, at en væsentlig del af den fremtidige arbejdsmarkedspolitik drejede sig om et fleksibelt arbejdsmarked og sikkerhed for de ansatte, hvor flexicurity havde sig plads.

Jürgen R. Thuman erkendte, at flexicurity var et følsomt begreb, der skulle behandles med forsigtighed. Han understregede, at det ikke drejede sig om at skabe usikkerhed for de ansatte, men at det var nødvendigt at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor svage grupper blev sluset ind på arbejdsmarkedet, der samtidig rummede en fleksibilitet.

- Men John Monks og jeg vil være ansvarlige nok til, at det kan blive fornuftigt, sagde Jürgen R. Thuman.

Offentlige arbejdsgivere understreger almene tjenester

Formanden de offentlige arbejdsgivere CEEP, Carl Cederschiöld, fremhævede den rolle, som de offentlige arbejdsgivere spillede. De offentlige tjenester er forudsætninger for at komme ud af krisen og fremme den smarte, bæredygtige og inkluderende vækst inden for en social markedsøkonomi, som Europa 2020 lægger op til.

På pressemødet lagde han især vægt på de almene, nødvendige tjenester, der tegner sig for 26 procent af nationalproduktet i EU.

- 30 procent af arbejdsstyrken i EU er ansat i det offentlige, og tjenesterne af almen interesse er et basalt element også for, at erhvervslivet kan udvikle sig, sagde Carl Cederschiöld.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.