Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.07.11 Polsk EU-formandskab står fast på nej til soloridt på CO2

01. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Polen, der i dag overtager formandskabet i EU frem til det danske til nytår, har den økonomiske genopretning som en høj prioritet sammen med forhandlingerne om EU’s kommende budgetramme frem til 2020. Klimapolitikken vejer tungt i både genopretningsplanernes konkrete strategi, Europa 2020, og forhandlingerne om budgetrammen fra 2014-20. På et møde for lønmodtagergruppen i det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, EØSU, i Warszawa, sagde den polske vicepremierminister og økonomiminister, Waldemar Pawlak, at også Polen lægger vægt på en bæredygtig udvikling, og at der gennemføres begrænsninger af CO2-udledninger. Men går EU alene i spidsen og stiller større krav end resten af verden, så vil det ramme energitunge industrier og lande, der stadig var afhængige af kulkraft. Det er netop Polen.

Polen vil også arbejde for flere internationale aftaler, men Pawlak advarede mod blot at åbne op for frihandel med andre dele af verden uden at se på konkurrenceforhold. Polen har stadig skibsværfter og er truet af Østen og her især Kina og Korea. Men Korea er også i spil i spørgsmålet om klima, fordi det bliver her, at FN-klimakonferencen COP17 finder sted, og landene skal forsøge at få en global aftale i hus.

- Man skal også se på konsekvenserne af aftalerne som i Sydkorea. Åbner man bare op, så ryger der job i Polen, sagde Waldemar Pawlak.

Han fik støtte af formanden for den faglige landsorganisation Solidaritet, Piotr Duda, der især advarede mod en ensidig satsning fra EU’s side på at få nedbragt CO2-udslippet. Han var enig i, at Polen skal stå fast på et veto mod en klimapolitik, hvor EU skærper grænsen for udslip ud over det, som resten af verden vil være med til.

- Hele den debat er ikke god for Østeuropa. Vi ønsker også gode, grønne job. Men EU’s klimapolitik må svare til den øvrige verdens. Hvis EU går alene med høje krav, vil vi miste job til Ukraine og andre lande omkring os, sagde Piotr Duda.

Polen klarer sig uden for euroen

Waldemar Pawlak understregede, at Polen har klaret sig rimeligt gennem krisen. I modsætning til en række andre lande er der ikke problemer med betalinerne, konkurrenceevnen er god, og der er ikke tabt job op samme måde som i en række andre lande.

Polen vil gerne i euro-samarbejdet på længere sigt. I første omgang kommer Polen under sit EU-formandskab til at stå uden for eurogruppens møder. Men Waldmar Pawlak forklarede også Polens rimelige økonomiske vej gennem krisen ved, at Polen netop ikke var medlem og havde bundet sin valuta til euroen, men at den reelt var nedskrevet med 25 procent. Det betød selvfølgelig, at varer var blevet dyrere. Men Polens hjemmemarked var stort, og inflationen var holdt i rimelig ro.

- Dermed har nedskrivningen ikke betydet samme nedgang i købekraften for lønmodtagerne, sagde Waldemar Pawlak.

Kræver højere mindsteløn

De faglige organisationer ser imidlertid med andre øjne på lønudviklingen og købekraften. Netop i går var der en stor demonstration i Warszawa, hvor kravet var en højere minimumsløn. Waldemar Pawlak erkendte, at der ikke var sket økonomisk skade, da den blev hævet til over 40 procent af gennemsnitslønnen. Men skulle den op på 50 procent, som faglige organisationer forlangte, ville det kræve, at arbejdsgiverne var med på ideen. Og det var de ikke.

Pawlak fandt, at man måtte se på væksten og sætte stigningen i forhold til den. Var den på over 3,5 procent, så var det muligt at hæve lønnen, men det var væksten ikke kommet op på.

Formanden for den faglige landsorganisation OPZZ, Jan Guz, påpegede, at han på den europæiske faglige EFS’ kongres i maj havde fremhævet kravet om en mindsteløn i EU, og han stod fast på det krav. Han ønskede også, at den i Polen kom op over de 250 euro om måneden, som den var på nu (2.850 kr.).

- Vi ser, hvordan profitterne i bankerne er steget, bonusordningerne florerer, og vi kan ikke bare se passivt på det. Vi skal have mere retfærdighed, sagde Jan Guz.

Arbejdsminister ønsker trepartsdialog

Arbejds- og socialminister Jolanta Fedak mente, at løsningen på disse spørgsmål lå i en trepartsdialog. Det gjaldt både i Polen og i det europæiske samarbejde, at dialog var vejen frem. I den forbindelse ønskede hun også, at arbejdet med virksomhedernes sociale ansvar, CSR, blev styrket. Virksomhederne skulle med i løsningerne.

Polen sætter arbejdet med det indre marked højt på programmet og tilsvarende arbejdet med akten for det indre marked. De små og mellemstore virksomheder skal have et løft, så det får lettere ved at komme ud på det europæiske marked.

Jolanta Fedak ønskede, at det også blev lettere for de helt små virksomheder at få finansiel støtte gennem mikrokreditter.

Inden for socialpolitikken ønskede hun, at der blev større fokus på det frivillige arbejde. Men hun pegede også på det problem, at flere og flere lønmodtagere presses til at blive selvstændige.

Piotr Duda ville have det problem, at kravene til ansatte om at blive selvstændige på ringere vilkår breder sig hastigt.

- Det hedder: Enten bliver du selvstændig, eller også bliver du fyret, sagde Piotr Duda. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.