Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.06.11 Polsk EU-formandskab går efter flere penge til EU

06. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det kommende polske EU-formandskab agter at tage en kamp med de EU-lande, der kræver færre penge til fællesskabet. Det program, som den polske regering har lagt frem for formandskabet fra juli og året ud lægger op til et øget EU-budget fra 2014 med en direkte satsning på strategien Europa 2020. Budgettet skal ses som en mulighed for at tjene strategien, så målene for blandt andet beskæftigelsen og bekæmpelsen af fattigdommen nås.

Det kommende formandskab ønsker et tættere samarbejde i EU, og at hele samhørighedspolitikken bevares, så forskellene i EU bliver mindsket. Også på det punkt kan der ventes opgør med EU-lande om hele samhørighedspolitikken og EU’s strukturfonde, og som her ønsker besparelser.

”Den polske regering har det synspunkt, at EU er nødt til at bevæge sig til den næste etape: Det er tid til at introducere en ny model for økonomisk vækst, en som vil tillade unionen at sikre en passende grad af økonomisk udvikling for de kommende tiår og garantere borgerne i EU's trivsel,” hedder det.

Den polske regering advarer mod udelukkende i den økonomiske politik nu at koncentrere sig om offentlige besparelser for at undgå underskud.

Det indre marked skal samtidig styrkes under den del af formandsprogrammet, der går under vækst og integration. Polakkerne øger opmærksomheden på de små- og mellemstore virksomheders forhold og vil arbejde på, at de får lettere ved at få risikovillige lån.

Landbrugspolitikken er et andet område, der har polakkernes opmærksomhed. Det polske betydelige landbrug er endnu bagefter de store landbrugslande i Vesteuropa. Polakkerne henter betydelige beløb i EU i støtte til sit landbrug. Hidtil har polakkerne derfor ikke været de varmeste fortalere for at ændre på landbrugspolitikken.

Forskning i skifer som energikilde

I det første program på fire sider for det kommende formandskab hedder det dog, at der skal ske reformer, og pengene til landbruget bruges mere effektivt. Polakkerne vil tage både den direkte støtte til landmænd og støtten til landbrugsområder op.

Under landbrugspolitikken hører også fødevaresikkerheden. Den tages op på linje med energisikkerhed og en generel europæisk sikkerhed.

På energiområdet vil polakkerne gå videre med nye former for naturgas, shale gas eller skifergas. For tiden forskes der i udnyttelsen skifer, og Polen er her med i forskningen, da Polen i dag i vidt omfang bygger på kulfyrede kraftværker. Danmark deltager også i projekter for at undersøge de muligheder, der ligger i skifer.

Partnerskabet med lande mod øst har haft Polens interesse, og Polen vil styrke det. Polakkerne håber på rammer til en ny samarbejdsaftale med Rusland kommer på plads under deres formandskab.

Men det hedder samtidig, at Polen også vil styrke samarbejdet med Middelhavslandene. Polakkerne ønsker åbenhed mod andre lande og håber også, at forhandlingerne i den særlige Doha runde om verdenshandelen kommer videre det kommende halve år.

De første forhandlinger om EU’s kommende budgetramme for 2014-20 ventes at blive under det polske formandskab. Polen er i den særlige situation, at en polak er kommissær for budgettet, og en polak også er formand for Europa-Parlamentet. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.