Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.05.11 EFS-kongres: Grøn vækst er fremtiden - Polen kæmper for kul

18. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske industri har en fremtid trods konkurrencen fra nye industrilande som Kina. Men industrien må ændre sig og tilpasse sig nye forhold, hvor der både er mangel på råstoffer og krav til en bæredygtig udvikling, hvor den grønne økonomi kan skabe både vækst og nye, gode job.

Det var noget af budskabet, da EFS-kongressen i dag diskuterede solidaritet i en bæredygtig udvikling og vedtog et afsnit i sin handlingsplan om en fair, og bæredygtig produktion. Debatten og et debatforum under debatten viste, at der nok er enighed i den europæiske fagbevægelse om en handlingsplan, men at der under enigheden også er klare modsætninger mellem de moderne industrilande og lande i Østeuropa, der kæmper med en tung industri med kul som drivkraften.

Polske Solidaritet stillede flere ændringsforslag, der talte om solidaritet med de lande, der kunne forudse store omkostninger for at leve op til krav til vedvarende energi og CO2-udslip, og som allerede havde gjort meget for at omstille produktionen.

Formanden for Solidaritet, Piotr Duda, sagde i det særlige debatforum, at det koster Polen dyrt at skulle omstille sig. Over 15 år bliver prisen, hvad der svarer til 10 procent af nationalproduktet.

- Det vil ikke skabe udvikling, sagde Piotr Duda.

Polen fastholder sin skibsproduktion, og LO-sekretær Marie-Louise Knuppert påpegede, at Danmark tidligere havde store skibsværfter, men det sidste skib havde netop forladt det sidste værft. Nu måtte 3000 lønmodtagere omstilles, men det kunne ske gennem en aktiv indsats. Uddannelse var også her vejen og strategier for udvikling.

- Vi vidste, hvad vej det gik, og fik opbygget et udviklingscenter, sagde Marie-Louise Knuppert og fastholdt, at det var muligt at omstille folk til nye job, og at der lå en masse i den grønne udvikling.

Investorer tænker kortsigtet – stop kasinoerne

Philippe Lamberts fra de grønne i Europa-Parlamentet deltog i debatten og understregede, at de grønne og fagbevægelsen måtte stå sammen for at vende udviklingen i et borgerligt og liberalt Europa. Også han fandt, at der var vækst og job i den grønne udvikling, og at den europæiske industri havde en fremtid på det felt.

Men det krævede, at der blev andre vilkår for investeringer. Investorer tænker først og fremmest på, hvor hurtigt de får investeringerne tilbage.

- De vil jo have pengene tilbage i løbet af et par år. De giver ikke langtidsplanlægninger. Hvis man har mulighed for at få store penge hurtigt tilbage på en kasino, ser man større muligheder her end ved at investere i industrien. Selv pensionskasser går jo på kasino. Vi må stoppe det, sagde Philippe Lamberts.

Liberaliseringer må tages op igen

EFS lægger i handlingsplanen op til, at den fremtidige økonomi stadig bygger på industrien, men at energipolitikken og den bæredygtige udvikling her er væsentlig. Liberaliseringen af energisektoren har ikke indfriet forventningerne og de løfter, der blev givet. Derfor må strategien tages op til nye overvejelser.

Konkurrencen om energi og råvarer tager til i takt med udviklingen i de nye industrier og her ikke mindst Kina, Indien og Brasilien. Der stilles nye krav om energieffektivitet. Debatten viste, at netop energieffektivitet har en betydelig opmærksomhed, og at det både gælder i produktionen, i byggeriet og i hjemmene.

At Europa netop må udvikle sin økonomi og industri betyder, at det er den moderne industri, der skal satses på. Delegeret efter delegeret understregede, at uddannelse og livslang læring er nøgleord. Europa kan ikke og skal ikke konkurrere på usle job med lave lønninger. Europa må være foran i forandringerne.

- Motoren, det er at få økonomien til at tjene folk og sikre et ordentligt liv for alle, sagde Philippe Lamberts i debatten.

Handlingsplanens afsnit understreger, at der skal være penge til investeringer, og at EU’s fonde her spiller en væsentlig rolle. Samtidig lægger EFS vægt på konventionerne fra FN’s arbejdsorganisation ILO, så der bliver tale om gode job.

Den offentlige sektor er også afgørende for udviklingen. Den leverer service, men kan også via offentlige indkøb spille en direkte rolle for selve den industrielle udvikling.

En politik for udviklingen af sektorerne er også afgørende, og EFS lægger i den forbindelse også vægt på den rolle, som den sociale dialog kan spille for hele udviklingen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.