Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.05.11 EFS-kongres: Mere Europa – Men ikke det Europa

17. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Linjen blev trukket skarpt mellem de mest EU-entusiastiske fagbevægelser i Europa og de, der stadig især ser løsninger gennem det nationale, da EFS i dag fortsatte sin kongres i Athen. Under debatten om den kommende fireårige handlingsplan ”Mobilisering for et Socialt Europa” kom det klart til udtryk, da spanske fagbevægelser ville have fastslået, at EU måtte tage et kvalitativt politisk spring fremad og fuldbyrde en økonomisk, skattemæssig og social union.

Andre fagbevægelser trak i samme retning, mens især nordiske så pragmatisk på det europæiske samarbejde og blandt andet gik imod euroobligationer, men ikke fik støtte i det spørgsmål.

Selv om de spanske og andre organisationer heller ikke fik støtte til de mest vidtgående forslag også om en minimumsløn, så støtter et flertal af de faglige organisationer i Europa blandt andet, at EU skal have et mere robust budget, og at den europæiske fagbevægelse altid må bekæmpe den mest snæversynede nationalisme og holde hast ved et europæisk engagement.

EFS støtter også en mere udbygget europæisk styring, når det gælder økonomien. Men igen fik faglige organisationer problemer med realiteterne. Det hed klart ”mere Europa og mere styring”. Men det hed samtidig ”ikke den styring – ikke den vej”.

Den portugisiske landsorganisation, CGTP-IN, fik støtte til, at den form for økonomisk styring, der var i gang, var uacceptabel og et angreb på det sociale Europa. Den var både i strid med princippet for nærhedsprincippet og traktaten.

EFS’s afgående vicegeneralsekretær, Joël Decaillon, sagde tilsvarende under debatten, at EU taler om sikkerhed for alverdens ting og forhold – blot ikke, når det gjaldt lønmodtagerne og arbejdsmarkedet.

Generalsekretæren for Belgiens største landsorganisation, CSC, Claude Rolin, sagde klart, at der var brug for mere Europa, men som det var nu, var det lønmodtagerne, der betalte.

EU-kommissær László Andor forsvarede politikken, men beklagede, at det var nødvendigt at gribe ind på de mere ømfindtlige områder, der berørte lønmodtagerne. De krisepolitikker, der var sat i gang, skabte mere ulighed, og det beklagede han. Han mente imidlertid, at det var unfair, hvid det bare var Kommissionen, der fik skylden og påpegede, at landene som også Grækenland selv havde en skyld.

Han mente samtidig, at Kommissionen netop med forslag i strategien for Europa 2020 var med til at bekæmpe uligheden og også sikre, at unge kan komme i gang og fattigdommen bekæmpes. Igen var det dog landene, der selv måtte følge op.

- Vi fik vedtaget mål og en retning for en politik. Vi ser, at landene nu selv sætter mål, sagde Andor.

Formanden for det østrigske ÖGB, Erich Foglar, påpegede, at Østrig klarede sig godt. Politikken var her, at lønninger ikke skulle sættes ned. De var med til at skabe vækst og job.

László Andor erkendte, at ingen kender alle forhold og den bedste politik. I Grækenland var de økonomiske forhold endog uigennemskuelige, da krisen kom. Derfor måtte man gribe ind, og Grækenland måtte ændre sig.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.