Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

31.03.11 Ohio overgår Wisconsin i overgreb på kollektive aftaler

31. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Overgrebene på kollektive rettigheder breder sig verden over i et tempo, som måske aldrig før. Det vakte opsigt, da demokraterne i Wisconsin flygtede for at undgå at stemme om love, der brød med lønmodtageres rettigheder. Men mens filminstruktøren og aktivisten Michael Moore talte ved en stor demonstration mod indgrebene og her påpegede, at 400 amerikanere ejer mere end halvdelen af hele USA’s befolkning kan skrabe sammen af værdier til sammen, forberedte styret i Ohio love, der griber klart mere ind i lønmodtagernes rettigheder og kollektive aftalesystem.

Indgrebene skærer så dybt, at den højreradikale tidligere chefrådgiver for præsident George W. Bush, Karl Rove, i Wall Street Journal og på sin hjemmeside gennemgår, hvor langt mere omfattende guvernør John Kasich griber ind kun 500 miles sydøst for Madison i Wisconsin.

På Cleveland.com hedder det da også, at det er næsten 30 års kollektive forhandlingssystem, der med vedtagelsen i går af indgrebet stod for fald. Nok vil demokraterne og fagbevægelsen kæmpe videre og ventes at bruge 20 millioner dollar på kampen.

- Vi er først lige begyndt kampen, og vi vil kæmpe ”like hell”, siger demokraternes leder, Armond Budish til Cleveland.

Karl Rove hæfter sig imidlertid ved, at Wisconsin har en større tradition for at faglig støtte og gik ind for Obama i langt større grad end Ohio. Samtidig var der en mindretalsbeskyttelse i senatet, mes det er nok, at halvdelen af medlemmerne er til stede i Ohio.

De nye love i Ohio betyder, at de offentlig ansatte kun kan forhandle lønforhøjelser efter, hvad de præsterer, og der ligger en begrænsning i den udvikling, der er i inflationen. De kan ikke forhandle anciennitetstillæg.

Ohio begrænser forhandlinger om sundhedsforsikringer, sygebetalinger og ferier. Der må ikke gives mere end det, som folk, der ikke er medlem af en fagforening, får. Alt det var ikke med i reglerne i Wisconsin, påpeger Karl Rove.

De offentlig ansatte kan heller ikke forhandle om arbejdstid, forskellige disciplinære spørgsmål og også udlicitering og spørgsmål om ansættelser. Og der bliver ikke længere et system med mægling, hvis forhandlinger om det, der stadig kan forhandles, bryder sammen.

Ligesom i Wisconsin griber reglerne i Ohio også ind i de offentligt ansattes ret til at konflikte.

Karl Rove spørger sig, hvorfor der var så megen opmærksomhed om Wisconsin og så lidt om Ohio. Fordi øjnene først blev rettet mod Wisconsin. Der var ikke kræfter til at fortsætte.

Rove hæfter sig – med tilfredshed - ved, at en Gallup fra den 11. marts viste, at 34 procent er positive over for fagbevægelserne, mens 38 procent er negative. Det er et fald i forhold til i sommer, hvor en tilsvarende undersøgelse viste den næstlaveste tilslutning til de faglige organisationer siden 1930. Rove mener, at guvernør Scott Walker vandt i Wisconsin, og at fagbevægelsen nu er desperat.

I Madison sagde Michael Moore, at vi, der demonstrerer, ikke er grådige. Han opfordrede journalister til bare at få det frem en enkelt gang.

- Fire hundrede afsindigt velhavende individer, 400 små Mubarak’er… hvoraf de fleste tjente på den ene eller anden måde på de mange-trillioner-dollar-skattebetalte-hjælpeforanstaltninger i 2008…de har nu mere i kontanter, aktier og ejendomme end aktiverne hos 155 millioner amerikanere til sammen, sagde Michael Moore.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.