Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.09.07 Ny TUC-formand: Dave Prentis fra de offentligt ansattes organisation

17. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

TUC har valgt Dave Prentis som ny formand. Han er generalsekretær i det store forbund for offentligt ansatte, UNISON. Valget fandt sted 13. september 2007 i forbindelse med kongressen i TUC, Trade Union Congress, der er Storbritanniens faglige landsorganisation.

Dave PrentisTUC-formandsposten kan formentlig beskrives som en ”bestyrelsesformandspost”. Det er generalsekretæren, der er den daglige leder og udfarende kraft. Brendan Barber har været TUC’s generalsekretær siden 2003. I sin programerklæring beskrev den nyvalgte formand selv sit kommende job som ambassadør for TUC. Han afløser Alison Shepherd, der også er fra UNISON.

Den nye TUC-formand er fra Leeds, han læste historie ved Universitetet I London og har senere en mastergrad i arbejdsmarkedsforhold fra Universitet i Warwick. Ved siden af sine faglige poster, er han tilknyttet Storbritanniens progressive tænketank Institute of Puplic Policy Research.

Han har fremtrædende tillidsposter i New Labour, og er for nylig i The Guardian beskrevet som den fjerdemest indflydelsesrige person, når det gælder Storbritanniens offentlige sektor. Men han er også kritisk i forhold til Labour-regeringens behandling af den offentlige sektor og de offentligt ansatte.

Programerklæringen fra den nye TUC-formand: Øverst på min dagsorden står vilkårene for de tusinder af udsatte arbejdere, der oplever arbejdspladsen i Storbritannien som fattigdomslønninger, lange arbejdstider og en chokerende dårlig behandling. Jeg vil bruge de næste 12 måneder til at få regeringen til at gribe ind mod slyngelagtige arbejdsgivere og til at overtale arbejdsgiverne generelt til at tage ansvaret for deres ansatte alvorligt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.