Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tyske arbejdere scorer på fagligt medlemskab

01. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

01.03.2012 Det kan betale sig for tyske lønmodtagere at være medlem af en fagforening. Over halvdelen af lønmodtagerne får en bonus til jul, men medlemmerne af de faglige organisationer henter de fleste penge hjem.

Hans Böckler Foundation, WSI, har set på gratialer og bonusser til jul. Undersøgelsen viser, at ordninger med bonus til jul er udbredt i tyske virksomheder. 71 procent af lønmodtagerne, der er dækket af en kollektiv aftale, modtager en ekstra betaling. Sådan en bonus får kun 43 procent af lønmodtagerne, der står udenfor og ikke er dækket af en kollektiv aftale.

Undersøgelsen bygger på svar fra 16.000 lønmodtagere. Det er især i den vestlige del af Tyskland, ordningerne er udbredt. I den østlige del modtager kun 39 procent af lønmodtagerne en bonus til jul

Bonusordningerne er også mere udbredte i de store virksomheder end i de mindre. 63 procent af de ansatte i virksomheder med 100-500 ansatte har en ordning med julebonus mod 48 procent i dem med op til 100 ansatte.

Der er forskel på, hvor meget der bliver udbetalt. I flere sektorer bliver der givet en ekstra månedsløn. Det gælder i banksektoren og i industrien for søde sager.

I den kemiske industri får de ansatte typisk 95 procent af en månedsløn i vest og 65 procent i den østlige del af landet.

I metalindustrien svinger betalingerne fra 20-50 procent af en månedsløn. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.