Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Vi får igen længere arbejdsuger i EU

29. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsugen blev sidste år længere i EU-landene. Aftaler mellem parterne på arbejdsmarkederne øgede arbejdsugen til 38 timer i gennemsnit mod 37,9 timer året før og 38,6 timer i både 2007 og 2008.

Den reelle arbejdstid gik dog endnu mere i vejret, så afstanden mellem den aftalte ugentlige arbejdstid og den reelle tog et hop opad. Den kom i gennemsnit op på 39,7 timer og er dermed nu 1,7 time mere end den aftalte, viser en undersøgelse fra Eurofound i Dublin.

De kollektive aftaler i Danmark giver generelt en lavere arbejdsuge end i de fleste andre EU-lande og Norge. 11 lande har aftaler, der sætter den normale arbejdstid til 40 timer. Til de lande hører Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien og også Grækenland.

I Tyskland giver de kollektive aftaler i gennemsnit en arbejdsuge på 37,7 timer, i Spanien 38,6 timer og i Finland, Norge og Storbritannien 37,5 timer. Danmark og Sverige følger efter med 37 og 37,2 timer. Franskmændene har den korteste arbejdsuge med 35,6 timer i gennemsnit efter de kollektive aftaler.

I de fleste lande er der forskel på arbejdstiden i de forskellige sektorer. I metalindustrien er den i gennemsnit på 37,8 timer. I den sektor har 12 lande aftaler på 40 timer, mens de tyske siger 35 timer og de franske 35,6 timer.

Folk i banksektoren arbejder generelt i kortere tid end i industrien. Men det gælder især i de gamle medlemslande. I gennemsnit er den på 36,6 timer i de 15 medlemslande, hvor bankfolkene i Portugal og Belgien har en 35-timers arbejdsuge, franskmændene 35,1 timer og briterne 35,2 timer.

Også de ansatte i det offentlige i Frankrig og Portugal har en arbejdsuge på 35 timer, mens 13 landes offentligt ansatte er oppe på 40 timer.

Rumænerne har den længste arbejdsuge

Et er imidlertid aftalerne, noget andet er den reelle arbejdsuge. Og her er der store forskelle. Mens franskmændene generelt har aftaler, der giver en kort arbejdsuge, kommer de alligevel reelt op på at arbejde 38 timer om ugen i gennemsnit og portugiserne 39,5 timer, mens den gennemsnitlige arbejdsuge i Danmark kun blev øget til 38,6 timer sidste år.

Generelt arbejder folk i de nye lande i Øst- og Sydøsteuropa længere end kolleger i de gamle medlemslande. Den længste arbejdsuge har rumænerne med 41,3 timer i gennemsnit. Syv andre nye EU-lande har en arbejdsuge på over 40 timer, mens det kun gælder for folk i Luxembourg, briterne og tyskerne og østrigerne i de gamle medlemslande.

Nye medlemslande har få fridage

I Rumænien, der er stillet over for hårde krav fra IMF om at forbedre økonomien, øgede de kollektive aftaler den årlige arbejdstid med 48 timer. Den kom dermed op på 1.872 timer. Også spanierne kom til at arbejde længere og nåede op på 1.762 timer, mens den årlige danske arbejdstid i 2010 forblev uforandret på 1.621 timer ifølge Eurofounds opgørelse.

Tyskerne og danskerne er dem, der har flest fridage. I EU. I begge lande er det 40 dage, der tages ud af kalenderen. Med blot 21 dage har rumænerne næsten kun halvt så mange feriedage. Billedet viser klart, at ansatte i de nye medlemslande har mindre fri end i dem i de gamle. Både bulgarerne, esterne, ungarerne og slovenerne har kun 29 dage.

Gennemsnittet giver 35,7 dage i de gamle medlemslande og 29,6 dage i de nye.

Der er også stor forskel på, hvordan de ansatte i EU-landene er dækket, når de holder deres fridage.

I Danmark og Tyskland giver aftalerne generelt 30 dages betalt frihed om året med et minimum på 25 dage i Danmark og 20 dage i Tyskland. I Italien 28 dage, men i Estland og på Cypern er det blot 20 dage, i Rumænien 21 dage og i Slovakiet 21,2 dage, mens de hårdt pressede grækere får betalt 23 dage med et minimum på 20 dage for de fleste lande.

Lande følge EU’s arbejdstidsdirektiv

Der er også stor forskel på, hvor lang en arbejdsuge må være. EU forsøger for tiden at få direktivet om arbejdstid ændret. Det fastsætter en maksimal, normal arbejdsuge til 48 timer, og den regel følger 16 EU-lande heriblandt Danmark, Storbritannien, Holland og Rumænien. 10 lande plus Norge sætter grænsen ved 40 timer. Sverige, Finland, Østrig og Spanien hører også til de lande, mens Belgien er nede på 38 timer.

EU-direktivet giver ret til at dispensere fra arbejdstiden, og de ansatte i landene kan dermed komme op på lange arbejdsdage. Opgørelsen viser, at seks lande og herunder Danmark, Sverige og Storbritannien sætter grænsen ved 13 timer, Malta ved 12,5 timer, mens fire lande i den anden ende har en grænse ved 9 timer. Til de lande hører Norge og Spanien. Ti lande er nede på otte timer, og det gælder blandt andre Finland, Tyskland, Polen, Portugal og Belgien.

Men også på det punkt er der fleksibilitet. I Tyskland kan de ansatte komme på 10 timer om dagen, hvis blot de otte timer gælder i gennemsnit gennem 24 uger eller en referenceperiode på et halvt år.

I Spanien kan de ansatte komme op på 12 timer om dagen gennem forhandling, hvis de ni timer blot er fasthold i gennemsnit gennem er defineret periode.

Andre lande har tilsvarende aftaler, der fastlægger den maksimale arbejdstid. Pmh
.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.