Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Græske og irske læger bryder EU-regler for arbejdstid

29. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Grækenland og Irland har to måneder til at svare på, hvad de vil gøre for at leve op til EU’s regler for lægers arbejdstider. Er svarene ikke tilfredsstillende, vil EU-Kommissionen indbringe landene for EU-Domstolen.

Irske yngre læger i Irland arbejder i en række tilfælde over 100 timer i løbet af en uge og har vagter på 36 timer. I gennemsnit kommer de op på 70-75 timer om ugen, viser Kommissionens undersøgelser. I Grækenland har læger på offentlige hospitaler i gennemsnit en arbejdsuge på 64 timer og over 90 timer i nogle tilfælde uden nogen fastlagt øvre grænse.

EU-Kommissionen finder, at det er meget alvorlige overskridelser af EU’s direktiv om arbejdstiden. Det siger, at lønmodtagere og også læger skal have mindst 11 timers fri om dagen og mindst en ugentlig fridag. Selv om der gælder undtagelser, og vagter kan forlænges, så skal også læger afspadsere efter en lang vagt.

De yngre læger har haft undtagelser fra arbejdstidsdirektivet, men EU-Domstolen har fastslået, at arbejdstid er et spørgsmål om arbejdsmiljø. Også yngre læger skal efterleve dem, så deres vagter tæller med også i tilfælde af, at de blot er stand by. Siden 2009 har de yngre læger skulle følge reglerne om en arbejdsuge på 48 timer. EU-Kommissionen peger på, at overtrætte læger risikerer at begå fejl, der kan få alvorlige konsekvenser for patienter.

Flere lande har benyttet en regel om, at de kan stå uden for arbejdstidsdirektivets generelle regler. Da Irland og Grækenland ikke har benyttet sig af den bestemmelse, falder hammeren, da de to lande ikke har ændret tilstrækkeligt på forholdene, efter EU-Kommissionen tidligere har klaget over forholdene. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.