Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæeres arbejdsuge er blevet kortere – tempoet et problem

07. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

07.02.2012 De europæiske lønmodtagere har på ti år fået arbejdsugen sat kraftigt ned. I 1991 var den gennemsnitlige arbejdsuge på 40,5 timer i de daværende 12 EU-lande, men i 2010 tog jobbet kun 36,4 timer.

Den kortere arbejdsuge skyldes imidlertid ikke kun, at aftaler og regler har forkortet arbejdsugen. Forklaringen er især, at deltidsarbejde har bredt sig, og flere end tidligere har helt korte arbejdsuger. Men de lange arbejdsuger på over 48 timer er også blevet mere sjældne, viser en ny rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår.

Til gengæld klager langt flere af dem, der har de lange arbejdsuger på over 48 timer over arbejdsforholdene end dem, der arbejder færre end 48 timer. Næsten 40 procent kan ikke kan få de lange arbejdsdage til at passe med familielivet. Det gælder kun for godt 15 procent af dem, der arbejder under 48 timer om ugen.

Op mod 40 procent føler, at deres helbred og sikkerhed er på spil, og at arbejdet har en negativ påvirkning af deres sundhed. Det største problem er imidlertid arbejdstempoet. Omkring 55 procent af lønmodtagerne med de lange arbejdsuger finder, at de arbejder i højt tempo i over halvdelen af den tid, de tilbringer på arbejdet. Omkring 42 procent af dem med en kortere arbejdsuge finder tilsvarende, at de arbejder i højt fart.

Rapporten finder, at en normal arbejdsuge på 40 timer over fem dage stadig er det mest almindelige i Europa.

Men fleksible arbejdsforhold er mere udbredt end tidligere. I mange tilfælde har det øget tilfredsheden med jobbene. Tre gange så mange kvinder som mænd har deltidsarbejde, men kvinderne udfører især det ulønnede arbejde i hjemmene.

Omkring halvdelen af lønmodtagerne i Europa har med mellemrum overarbejde. Og omkring halvdelen af de selvstændige arbejder mere end 48 timer om ugen.

Betalt frihed til ferie og helligdage varierer mellem landene. Især lønmodtagere i Tyskland og Danmark har gode ordninger, mens det står skidt til med de rumænske lønmodtageres rettigheder på det punkt.

Den korteste gennemsnitlige arbejdsuge har hollænderne. Den er på 33 timer. De hårdt udskældte grækere har den længste arbejdsuge. I gennemsnit er den på 46 timer.

Holland er også det land, hvor forskellene på arbejdsugens længde er størst. I Ungarn, Letland, Litauen og på Malta arbejde de fleste til gengæld omkring 40 timer om ugen.

Ingen betaling for overtid

Især de store virksomheder benytter hyppigt arbejde. Det er mest udbredt i Frankrig, Tyskland, Irland og Holland, men mindre almindeligt i det sydlige Europa.

Betalingen for de ekstra timer er meget forskellig. Kun lige over hver tredje virksomhed betaler almindeligvis for overarbejde. 23 procent betaler med afspadsering, mens 37 procent både benytter ordninger med betaling og afspadsering.

Fire procent af virksomhederne kompenserer ikke på nogen måde for de ansattes overtid. For ansatte i høje positioner ses det ofte som en pligt at arbejde ekstra tid. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.