Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Syd- og Østeuropa knokler for føden med lange arbejdstider

15. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det er en skrøne, at folk ved Middelhavet driver den af dagen lang. Tværtimod har både spanierne, italienerne, grækerne og folk på Cypern og Malta længere arbejdsuger end kolleger fra Danmark, Storbritannien, Norge, Finland, Holland og Tyskland. Kun lønmodtagere i de nye medlemslande i Østeuropa har gennemgående kollektive aftaler, der giver længere arbejdsuger.

De aftalte arbejdsuger svinger fra land til land, men alligevel med klare mønstre, viser Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsforhold i rapporten om arbejdstiden i 2008. Den gennemsnitlige arbejdstid var på 38,6 timer om ugen i hele EU plus Norge. I de femten gamle medlemslande arbejdede folk dog kun i gennemsnit 37,9 timer om ugen.

Den franske 35-timers arbejdsuge er den aftale, der giver den korteste arbejdsuge. Otte andre lande har aftaler, der giver mellem 37 og 38 timer. De nordiske lande er i den gruppe.

Syv lande har aftaler på mellem 38 og 39 timer. I den gruppe befinder lønmodtagere fra blandt andet Italien, Portugal og Spanien sig sammen med også tjekkere og slovakker.

Ni lande i Østeuropa har aftaler med arbejdsuger på 40 timer. Grækenland er også i den gruppe.


Arbejdstiden bliver ikke kortere

Mens arbejdstiden blev kortere i en række lande op gennem 90’erne, er der ikke sket væsentlige ændringer siden begyndelsen af årtusindskiftet. I de 15 gamle lande plus Norge faldt arbejdstiden fra 1999 til 2008 fra i gennemsnit 38,6 timer om ugen til 37,9 timer. Men det var især frem til 2003, at folk fik en kortere arbejdsuge. Siden er der ikke sket meget, og der er ingen ændring fra 2007 til 2008.

Kortere arbejdstid har ikke været på dagsordenen i forhandlingerne om kollektive aftaler i de fleste lande i de seneste år.

Folk i industrien arbejder generelt længere end folk i andre sektorer. Billedet er dog generelt det samme, hvis man ser på arbejdstiden i industrien i de enkelte lande. Også her er det de nye EU-lande, der har de lange arbejdsuger, men de svenske industriarbejdere har også arbejdsuger på 40 timer og adskiller sig dermed fra andre svenske lønmodtagere. I banksektoren er arbejdsugen på 38,5 timer.

I Portugal er det godt at være kommunalt ansat, hvis man ønsker en kort arbejdsuge. Her er 35 timer en fuld arbejdsuge mod 40 timer i industrien.


Stor fleksibilitet i arbejdstiden

Selv om en normal arbejdsuge er på under 40 timer i de enkelte lande, kan arbejdsugen reelt blive meget mere i de fleste lande. Der er dog aftaler om, at de i gennemsnit ikke må være over det aftale inden for en bestemt periode. Den periode kan variere betydeligt.

I Sverige siger aftaler, at en ansat kan have 200 timers overarbejde i løbet af et år, men kun 50 timer i løbet af en måned.

I Slovenien kan arbejdsugen blive på op til 56 timer i en tidsbegrænset periode, og både i Portugal og Spanien kan arbejdsdagen blive på 12 timer ved aftaler og med forskellige begrænsninger. I Portugal taler aftalerne om et maksimum på 60 timer om ugen. Flere lande i Østeuropa har samme aftaler om lande arbejdsdage.

De reelle arbejdsuger bliver dermed længere. Men stadig er mønsteret det samme med enkelte klare afvigelser. Tyskland kommer op i gruppen med lange arbejdsuger, når de bedømmes ud fra realiteterne. Det tyske gennemsnit er på 41,2 timer om ugen. Tjekkiet kommer også op mellem Rumænien og Letland med en reel arbejdstid på 41,7 timer om ugen.

I den anden ende er Frankrig stadig i bund, men 35-timers arbejdsugen holder ikke. Reelt er den på 38,4 timer om ugen, og gennemsnittet i EU plus Norge på 40,4 timer om ugen.


Korte ferier i Estland og på Cypern

Lønmodtagerne i de fleste lande har mere end fire ugers ferie. Men i Estland og på Cypern hedder det 20 dage om året mod 33 i Sverige og n30 dage i både Danmark og Tyskland. Gennemsnittet i EU og Norge er 25,2 dage om året.

I Holland er der kun få nationale fridage. Hvor spanierne og slovakkerne benyttet en række lejligheder til at tage fri, så de har 14 helligdage, har hollænderne blot seks dage. Danmark ligger midt imellem med ti. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.