Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EPSU: Reform af arbejdstid er ”bad timing”

23. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De offentlige ansatte i EU finder det afgørende i krisetider at forsvare deres rettigheder. Mens land efter land skærer ned i den offentlige sektor er den europæiske faglige for offentligt ansatte, EPSU, bekymret for, at reformer af arbejdstiden i EU ikke vil føre til forbedringer af arbejdsforhold, men snarere forringelser.

På et møde i Bruxelles med 23 af EPSU’s medlemsorganisationer hed det, at der var meget lidt positivt i det udspil, EU-Kommissionen har lagt frem om en reform af det nuværende direktiv. Kommissionen lægger op til større fleksibilitet i arbejdstid, mens EPSU hellere vil forsvare de minimumsstandarder, der er i det nuværende EU-direktiv.

Kommissionen ønsker, at arbejdsmarkedets tager direktivet op, men EPSU ser med skepsis på muligheden af at nå frem til et fornuftigt resultat ved forhandlinger i dag.

Bliver der forhandlinger, så må det være på baggrund af klar kriterier. Det kan for eksempel være, at man tog spørgsmål op, som den mulighed der nu er for at stå uden for direktivet, mener EPSU.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.