Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ministerium ”glemte” kontrollen med køre-hviletids-reglerne

23. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ved en beklagelig fejl har Justitsministeriet/Transportministeriet glemt at udstede nye regler om kontrollen med køre- og hviletidsbestemmelser.

Det fremgår af oplysninger til Folketingets Europa-Udvalg, der orienteres om baggrunden for, at EU-kommissionen har sendt fem åbningsskrivelser til Danmark.

Glemsomheden gælder et direktiv, der skulle have været en del af dansk lovgivning fra 1. april 2007.

Det hedder i brevet til Europa-Udvalget, at direktivet

  ”der i hovedsagen regulerer kontrolmyndighedernes virksomhed i forbindelse med kontrollen med overholdelsen af køre- og hviletidsreglerne, efterleves i praksis men er ved en beklagelig fejl ikke blevetimplementeret. Direktivet vil blive gennemført i form af en bekendtgørelseom ændring af bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre og hviletidsbestemmelserne i vejtransport samt ved udstedelse af et cirkulære til politiet. Forskrifterne forventes at træde i kraft i august 2007.

Kommissionen vil blive underrettet, så snart forskrifterne træder i kraft.”

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.