Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Arbejdstid og vikararbejde i fælles EU-opgør

28. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En ny politisk skyggeaftale mellem flere EU-lande kan betyde, at EU-landenes beskæftigelsesministre i næste uge løser den gordiske knude, som i flere år har fastspændt et forlig om arbejdstiden i EU. Storbritannien står fast på, at en mulighed for at undslippe dele af reglerne fortsat skal gælde. Flere lande med Frankrig i spidsen har afvist at lade briterne og andre stå uden for væsentlige dele af de fælles regler.

I Bruxelles har der længe været rygter om, at det portugisiske EU-formandskab var tæt på at forlige parterne. Nu hedder det, at et forlig synes nærmere, da Frankrig tilsyneladende opgiver modstanden mod en britisk undtagelse, hvis briterne til gengæld opgiver modstanden mod et forslag for regler for vikararbejde.

Briterne har i årevis kæmpet både imod nye regler for arbejdstid og imod, at der overhovedet blev regler for vikararbejde. Dropper briterne modstanden, er der ikke længere et blokerende mindretal, som også Tyskland og Danmark hidtil har været med i.

Ifølge Sveriges Radio skyldes den ændrede holdning i den franske regering, at franskmændene lægger vægt på at få et forlig om vikararbejde, så de arbejder på samme vilkår som de fastansatte på virksomhederne.

Fagligt.eu erfarer, at Frankrig dog stadig holder fast ved, at der må være en grænse for, hvor lang en arbejdsuge kan være. Grænsen for den ugentlige arbejdstid er sat til 48 timer, men det er som et gennemsnit over en vis periode. Også den periode er der strid om. Briterne ønsker, at den skal være lang. Men franskmændene mener, at der samtidig bør være en grænse, så ingen på noget tidspunkt arbejder mere end 60 timer om ugen.

Der er et vist pres på for at finde en løsning nu.

EFs ombudsmand presser Kommissionen for at skride til sagsanlæg mod de lande, der ikke følger reglerne og siger, at Kommissionen ikke kan undlade at sikre den enkelte borgers rettigheder med henvisning til, at man har fremlagt forslag til ændret lovgivning. Det er således sådan, at de fleste lande ikke overholder EU’s nuværende regler for arbejdstiden.

Kommissionen presser 23 medlemslande med trusler om domstolssager.

BAGGRUNDEN er to domme afsagt af EF-domstolen, der fastslår, at rådighedsvagter, der tilbringes på arbejdsstedet, skal medregnes til arbejdstiden. Det betød, at det især i sundhedssektoren blev vanskeligt at opfylde direktivets krav om, at der højst må arbejdes 48 timer om ugen i gennemsnit. Desuden sagde den anden dom tillige, at kompenserende hviletid skal afvikles i fuld udstrækning umiddelbart efter arbejdstids ophør.

Den danske regering har et par gange haft problemer med at få et forhandlingsmandat i Europa-Udvalget.

Og der er tre forskellige opfattelser i landekredsen om en løsning af det problem. Der er hensyn til sundhedsudgifter, hensyn til den enkelte arbejdstagers sikkerhed - og sundhed, der er hensyn til en samlet løsning for alle lande og der er hensynet til de gældende overenskomster, der ikke må undergraves af den løsning, den danske forhandler kan medvirke til.

Det portugisiske EU-formandskab arbejder med et forslag, det har overtaget fra det finske formandskab. Det indfører et nyt begreb, inaktiv rådighedstid. Det er den tid, som en ansat er til rådighed uden at arbejde – f.eks. er i beredskab på et hospital. Forslaget lægger op til, at de enkelte lande selv kan fastsætte, hvordan reglerne skal være for den periode – om f.eks. spørgsmålet kan forhandles mellem arbejdsmarkedets parter.

De enkelte lande får også mulighed for selv at sætte grænserne for, hvor hurtigt for lange vagter skal afspadseres. Det bliver sandsynligvis også et af de spørgsmål, som ministrene kommer til at strides om.

Beskæftigelsesministeriet har skrevet et meget kompliceret notat til Folketingets Europa-Udvalg forud for en behandling af sagen fredag den 30. november.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.