Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Britiske sygeplejersker frygter for patienters liv

12. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De britiske sygeplejersker arbejder så hårdt på grund af strammere regler for arbejdstid, at halvdelen finder, at patienternes helbred er i fare.

Siden august har de yngre læger på hospitalerne fulgt EU’s regler for arbejdstid, og det har giver øget stress blandt sygeplejerskerne. 71 procent af sygeplejerskerne svarer i en ny undersøgelse, at de har mindre tid til at tage sig af deres normale arbejde. Næsten to ud af tre siger, at de nu i højere grad er presset til at træffe kliniske beslutninger. Hver tredje mener ikke, de har nok uddannelse til at løse de opgaver, de bliver pålagt.

Det er den britiske faglige organisation Unison, der offentliggør undersøgelsen. Unison organiserer personale i sundhedssektoren og er bekymret over udviklingen, efter de yngre læger følger EU’s regler for arbejdstid. De giver lægerne en kortere arbejdstid. Noget af deres arbejde overtages af sygeplejersker, der generelt er udsat for større arbejdspresendog med arbejde, de ikke er uddannet til at klare.

Unison citerer en lærer i sundhedspleje ved London South Bank University, Katrina MacLaine for, at hospitalerne er presset til at følge EU-direktivet, og at forberedelserne og omlægningerne af arbejdet ikke altid sker på betryggende vis. Hun peger på problemer med sygeplejerskernes erfaringer og giver som et eksempel, at de ofte ikke er trænet i at bare stikke kanyler i patienter. Sygeplejerskerne burde først øve sig på grisetæer og simulatorer, før de stak en kanyle i en patient, mener hun.

EU-kommissionen forbereder et oplæg til de europæiske parter for at få dem til at forhandle om nye regler for arbejdstiden. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.