Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet forkaster regler for chaufførers arbejdstid

06. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De selvstændige chaufførers arbejdstid fik igen sindene i kog, da Europa-Parlamentet på sin samling i Strasbourg afviste et forslag fra EU-kommissionen om, at selvstændige chauffører ikke følger reglerne for andre chauffører. Et forslag fra den socialistiske gruppe, de grønne og den venstreorienterede GUE-gruppe fik 332 stemmer for og 307 imod, og det forslag giver samme arbejdstid for ansatte chauffører og de selvstændige vognmænd.

De selvstændige chauffører har længe delt lejrene i parlamentet. Den borgerlige har holdt fast ved, at der ikke bør være regler for selvstændiges arbejdstid. Men blandt andre Venstres Anne E. Jensen har erkendt, at der kan være selvstændige, der reelt er ansatte, fordi de ikke har ret til at arbejde for andre end et firma. Derfor støttede hun, at der blev ens forhold for chauffører og de såkaldt ”falske” selvstændige chauffører.

Den skelnen afviste et flertal i parlamentet, og det finder Socialdemokraternes Ole Christensen helt indlysende. Det afgørende er her både arbejdsforhold og trafiksikkerhed.

- Hvis en selvstændig chauffør har siddet og arbejdet otte timer foran et skrivebord for derefter at sætte sig op i sin vogn og tage på langfart, er det klart, at han er langt mere træt, end hvis han ikke først havde haft det administrative arbejde. Så ligesom køre-hviletidsreglerne omfatter alle chauffører, skal arbejdstidsreglerne også gælde for alle, siger Ole Christensen.

Den europæiske fagbevægelse, EFS, har længe været imod at skelne mellem de selvstændige og ansatte chauffører. Det oprindelige direktiv omfattede ikke de selvstændige chauffører, men direktivet var formuleret, så de kom med fra den 23. marts i år, hvis der ikke forinden var enighed om at holde dem ude. Europa-parlamentarikere har påpeget det absurde i, at Kommissionen kom så sent med sit forslag om at holde de selvstændige chauffører ude fra direktivet, at parlamentet og ministrene kom til at behandle det efter, at de selvstændige den 23. marts reelt var blevet omfattet af direktivet.

Generalsekretær John Monks, EFS, peger på, at EFS for langt tid siden skrev et brev til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, og her understregede, at det burde være sådan, at de selvstændige chauffører blev omfattet af direktivet. EFS fik imidlertid ikke noget svar.

Sammen med den europæiske transportføderation, ETF, skrev EFS senere et brev til medlemmerne af Europa-Parlamentet og argumenterede igen for, at alle chauffører burde følge samme regler for arbejdstid. John Monks er derfor tilfreds med, at parlamentets flertal nåede til samme konklusion.

- Det modsatte ville have ført til en social deregulering af vejtransporten og banet vej for en unfair konkurrence mellem falske selvstændige og de regulære chauffører, siger John Monks, der beklager, at EU-kommissionen ikke konsulterede arbejdsmarkedets parter, før den selv spillede ud med et forslag.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.