Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Skarpt opgør i EU-parlamentet om selvstændige chauffører

03. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Højre- og venstresiden i Europa-Parlamentet er i et åbent opgør om selvstændige chaufførers arbejdstider. Med blot 23 stemmer for og 17 imod vedtog parlamentets beskæftigelses- og socialudvalg mandag en betænkning, der afviser hele forslaget vfra EU-kommissionens forslag. Og dermed er der total forvirring om forslaget, da det nuværende direktiv siger, at også selvstændige chauffører er omfattet af en 48-timers arbejdsuge fra den 20. marts.

Socialdemokraternes Ole Christensen håber, at hele parlamentet stemmer for betænkningen og havde derfor gerne set et større flertal i udvalget. Derimod håber Venstres Anne E. Jensen på, at det samlede parlament holder fast ved Kommissionens forslag og ikke begynder at regulere selvstændiges arbejdstid. For en stor del af centrum-højre i parlamentet ligger der noget principielt i, at selvstændige selv bestemmer arbejdstiden. Men den holder ikke, mener centrum-venstre.

- Det er jo helt vanvittigt, hvis selvstændige kan komme uden om arbejdstidsregler, når det gælder folks sikkerhed. En stor tung lastvogn er jo dødsensfarlig, hvis der sidder en træt chauffør bag rattet. Og så er det lige meget, om det er en selvstændig eller ansat chauffør, siger Ole Christensen.

Anne E. Jensen erkender, at en selvstændig chauffør kan arbejde i timer med administrativt arbejde og vognmandsarbejde og bagefter sætte sig op i lastvognen og køre. Men vognmanden skal holde sig til reglerne for køre- og hviletid.

- Og så gælder den almindelige færdselslov, at man ikke må køre, hvis man er træt, siger Anne E. Jensen.

Hun finder samtidig, at det er vanskeligt at kontrollere de selvstændiges arbejdstid.


Falske selvstændige

Ole Christensen peger imidlertid på, at forslaget sikrer, at vognmænd ikke presser chauffører til at blive selvstændige og dermed kommer uden om arbejdstidsregler. Chauffører har ofte mange andre opgaver end blot at køre lastvognen, og de tæller med som arbejdstid.

- Vi ved især fra udlandet, at det er udbredt, at chauffører presses til at blive selvstændige. Det har vi netop også villet undgå i betænkningen, siger Ole Christensen.

Anne E. Jensen peger på, at Kommissionen erkendte problemet og derfor indførte begrebet ”falske chauffører”, som ville blive omfattet af reglerne.

- Der var en god definition på de falske chauffører med for eksempel kun en enkelt kunde, så vi netop undgik, at folk blev presset til at blive selvstændige, siger Anne E. Jensen.

Ole Christensen finder imidlertid, at forslaget burde gå videre og omfatte også de mange vognmænd og chauffører, der kører i de mindre varebiler på under 3.500 kg. og også taxi-branchen.

- De er beklageligt, at de ikke er med. Vi ved jo, at der sker mange ulykker, og at det også her er trætte chauffører og vognmænd, der ofte er skyld i ulykkerne, siger Ole Christensen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.