Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EF-domstol fastslår arbejdstid

05. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Peder Munch
En uge før EU-landenes arbejdsministre diskuterer et omstridt forslag om arbejdstid, bekræfter EF-domstolen et af stridens største problemer, nemlig at for eksempel lægers tilkaldevagter er arbejdstid. Vagterne tæller med som arbejdstid, selv om lægerne eller andre på tilkaldevagter reelt ikke laver noget, men blot er i beredskab.

Domstolen slår således fast, at et EU-direktiv om arbejdstid skelner mellem arbejdstid og hvileperiode, men ikke kommer ind på, hvad der bliver lavet i den tid, de ansatte er på arbejde. Domstolen finder, at en fransk lov om lærers og socialarbejderes nattevagter på socialinstitutioner strider mod EU-direktivet, fordi lovene tager med i beregningerne af løn og arbejdstid, i hvor høj grad de ansatte reelt arbejder. Dermed kommer de franske love i strid med direktivets regler om, at at ansatte ikke må arbejde mere end 48 timer over en fastslag periode. De ansatte på de franske ansatte sociale institutioner kom til at arbejde mere.

Domstolen er tidligere kommet til samme resultat i to andre konkrete sager. Det fik enkelte EU-lande til at benytte en mulighed i EU-direktivet til at stå uden for reglerne. Frankrig har hidtil været imod den regel og i stedet søgt at undgå problemer med vagter ved at indføre praktiske regler. Det er de regler, domstolen nu har underkendt.

Storbritannien var de første til at sætte sig uden for direktivet. Storbritannien har EU-formandskabet og lægger før rådsmødet i EU torsdag op til, at landene fortsat får mulighed for at stå uden for direktivets regler. Flere lande som Sverige, Belgien, Luxembourg og også Frankrig har hidtil været modstander af det.

Også Folketinget er splittet. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)  har på de seneste rådsmøder ikke haft et mandat til at  forhandle om direktivet, men med støtte fra Dansk Folkeparti kan han nu tage spørgsmålet op på rådsmødet torsdag. Regeringens holdning er, at landene fortsat skal have mulighed for at stå uden for direktivet især for at undgå problemer med vagter.

S, R, SF og EL vil af med den mulighed.

 

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.