Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU presser Danmark til bedre ferieregler ved sygdom

28. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

28.01.2012 Regeringen er klar til at ændre ferieloven til gavn for lønmodtagere, der bliver syge efter at have startet ferien. I fremtiden skal der altid gives erstatningsferie, når lønmodtageren har måttet opgive sin ferie helt eller delvis på grund af sygdom.

Efter de gældende danske regler får lønmodtageren kun erstattet sygedage i ferien, hvis han eller hun melder sig syg, inden første feriedag. Men det er ikke godt nok i forhold til reglerne i Arbejdstidsdirektivet, siger EU-Kommissionen. Det har den sagt så mange gange og med så klar stemmeføring, at de danske myndigheder nu erkender, at forsvarsværkerne er brudt sammen.

Europa-minister Nicolai Wammen meddelte i går Folketingets Europa-Udvalg og også Arbejdsmarkedsudvalget, at regeringen har meddelt EU-Kommissionen, at man bøjer sig for presset.

Forud er gået flere danske undvigelsesmanøvrer, fremgår det af papirerne til Folketinget.

Arbejdstidsdirektivet skulle være gennemført fuldt ud i dansk lovgivning i august 2004.

I en dom afsagt af EF-domstolen i 2009 blev det fastslået, at en arbejdstager, der har sygeorlov under sin forud fastlagte årlige ferie, efter anmodning har ret til at afholde ferien på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygeorloven, således at han reelt kan nyde godt af sin årlige ferie.”

Kommissionen har et par gange i 2011 meddelt den danske regering, at de danske regler, som udelukkende gav ret til erstatningsferie, hvis uarbejdsdygtigheden var startet før ferien startede, ikke var i overensstemmelse med dommen.

Ny regering ændrer dansk holdning

Regeringen forsøgte at komme uden om Kommissionens angreb og svarede, at der verserede en sag for Østre Landsret, som drejede sig om samme problemstilling, og at den formentlig ville blive forelagt for EU-domstolen.

Ikke godt nok, svarede Kommissionen, for 2009-dommen er lysende klar, og der er ikke brug for forsinkelsesmanøvrer. Der kom derpå en såkaldt åbningsskrivelse, der markerede, at EU-Kommissionen var parat til at sende Danmark for EU-Domstolen for at opfylde direktivet.

Åbningsskrivelsen kom den 28. november 2011. 7-8 uger senere erkender den nye regering, at den tidligere regerings henholdende taktik ikke holder. Man har derfor meddelt Kommissionen, at man er parat til at fremsætte det nødvendige lovforslag, så Danmark opfylder betingelserne i Arbejdstidsdirektivet. Det hedder: ”Regeringen har efter fornyet overvejelse besluttet at ændre den danske ferielov, således at en arbejdstager, der bliver syg under ferien, sikres en erstatningsferie.”

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.