Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Danmark i EU-toppen med fleksible arbejdstider

28. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En ny analyse fra Eurostat har kortlagt medlemslandenes anvendelse af fleksible arbejdstidsordninger for beskæftigede personer i alderen 25 til 49 år i 2004. På EU-plan er det kun ca. en fjerdedel, der har mulighed for at anvende fleksible arbejdstider. Fleksibiliteten kan bestå i muligheden for at "opspare" timer, der senere kan anvendes til frihed eller deciderede fleksible arbejdstidsordninger.

Analysen viser, at kun i Danmark er andelen af beskæftigede med faste ufleksible arbejdstider under 50 procent for både mænd og kvinder. I lande som Grækenland, Cypern, Malta, Slovenien og Rumænien ligger denne procentdel på over 90.

I Danmark var andelen i 2004 af kvinder med ufleksible arbejdstider 44,2 procent, mens mændenes andel udgjorde 41,3 procent. På EU-plan var andelen 76,0 procent for kvinder og 73,4 procent for mænd. I et land som Slovenien var de tilsvarende procentsatser henholdsvis 97,1 og 94,0 procent.

Andelen af danske kvinder og mænd med egentlige fleksible arbejdstidsordninger var på henholdsvis 34,3 og 37,2 procent. På EU-plan var disse ordninger kun anvendt af 10,5 procent af de beskæftigede kvinder og 12,3 procent af de beskæftigede mænd.

Det generelle billede viser også, at en større andel af kvinder end mænd er underlagt mere ufleksible arbejdstider. Hvis man kombinerer det med husholdningens situation, så var der faktisk en mindre andel af beskæftigede personer med børn på fleksible arbejdstidsordninger, end tilfældet er for beskæftigede uden børn. Hele 76 procent af de gifte eller samboende kvinder i alderen 25-49 år med børn var underlagt ufleksible arbejdstider. Det er 10 procentpoint flere end kvinder der bor alene uden børn.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.