Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Punkter i forliget om arbejdstid

10. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Vagter: Spørgsmålet om vagter/tilkaldevagter blev afgjort, så den tid, hvor en ansat på vagt ikke laver noget, men kun er i beredskab, ikke tæller med som arbejdstid. Aftaler mellem arbejdsmarkedets parter eller en national lov kan dog ændre på det.

Arbejdstid: Den maksimale arbejdstid er som hovedregel 48 timer om ugen. Men lande kan afvige fra det, hvis de sikrer, at det ikke går ud over de ansattes sikkerhed og sundhed. Flere lande fandt det uklart, hvad der lå i de ”sikringer af ansatte”. Afvigelserne kan også ske gennem kollektive aftaler.

Maksimal arbejdstid: I de sidste timer blev teksten ændret, så det nu hedder, at ingen ansat kan arbejde mere over en syv dages periode end: 60 timer beregnet som et gennemsnit over tre måneder. Igen er der så en tilføjelse: Med mindre det er indført gennem en kollektiv aftale eller en aftale mellem de sociale parter. Flere lande ønskede indføjet, at det skulle være parter på et passende niveau.

For dem, der arbejder med inaktive arbejdsperioder er det indføjet, at deres samlede, ugentlige ”arbejdstid” ikke må være på over 65 timer over tre måneder i gennemsnit. Det samme gælder, hvis der ikke er en kollektiv aftale.

Fortrydelsesret: Ansatte kan ikke blive tvunget til at skrive under på en urimelig aftale om arbejdstid, når de bliver ansat. Har han eller hun skrevet under på en aftale, så er der en fortrydelsesret i de første seks måneder og i op til tre måneder efter, at en prøveperiode er slut.

Korttidsansatte: Sæsonarbejdere var et af hovedproblemerne. Nogle lande med Storbritannien stod en tid fast på, at folk kunne arbejde længe uden at være omfattet af arbejdstidsreglerne. Slovenerne søgte et kompromis, der talte om fire måneder hos samme arbejdsgiver i løbet af et år. En række lande modsatte sig det, og kompromiset blev 10 uger i løbet af et år.

Evaluering: Det hedder at Rådet senest fem år efter vil evaluere direktivet på baggrund af en rapport, som Kommissionen skal udarbejde. I bedømmelsen indgår udviklingen i retten til at stå uden for den generelle arbejdstid.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.