Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Forliget om vikararbejde – kort

10. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ministrene behandlede først og fremmest forslaget til arbejdstiden. Der blev under de knap 13 timers forhandlinger – den længste frokost, jeg har været med til, sagde den hollandske minister – kun foretaget et par mindre ændringer i det slovenske udspil.

Det betyder, at forliget, som kun Belgien stemte direkte imod, siger:

  • Vikarer skal behandles på samme måde som de fastansatte fra dag et – det gælder blandt andet løn, arbejdstid, overarbejde, pauser, nattearbejde, ferier.
  • Der er mulighed for at afvige fra reglerne gennem kollektive aftaler eller aftaler mellem parter på nationalt niveau. (Det er her bemærkelsesværdigt, at der stilles større krav til parterne i dette direktiv end i direktivet om arbejdstid, hvor der ikke står ”på nationalt niveau”).
  • Hvor der ikke er kollektive aftaler, kan det ske gennem lovgivning.
  • Vikarer skal have mulighed for fastansættelse. Det betyder, at de skal informeres om muligheder for job i de virksomheder, de er vikarer i.
  • Vikarer skal have samme goder som andre i form af madordninger, børnepasning, støtte til transport osv.
  • Vikarer må ikke sættes ind som strejkebrydere.
  • Medlemslandene skal forbedre vikarers muligheder for uddannelse og også børnepasning i perioder, hvor de ikke er ude som vikarer. På den måde sikres det, at vikarerne forbedrer mulighederne for at få ordentlige job.
  • Overtrædelser af direktivet kan føre til, at firmaer bliver straffet.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.