Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Lille fremskridt i forhandlinger om arbejdstid

19. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet og EU-landenes beskæftigelsesministre står stejlt over for hinanden, efter et forligsmøde om regler om arbejdstid tirsdag aften. Alligevel arbejder parterne og også Kommissionen på at finde kompromiser, men begge lejre finder tilsyneladende, at den anden skal komme først med forslag til forlig.

- Det er rigtigt, at vi ikke fik noget direkte resultat. Men jeg ved, der arbejdes bag fronterne, så mon alligevel mulighederne for et forlig er omkring fem på en skala til ti, siger Socialdemokraternes Ole Christensen, der er medlem af parlamentets forligsudvalg.

Den svage optimisme deles af formanden for parlamentets forligsudvalg, den tyske socialdemokrat Mechtild Rothe, der efter mødet udtalte, at der var betydelige fremskridt, selv om der ikke kom nogen aftale.

Parlamentet giver stadig udtryk for, at det ikke giver sig på spørgsmålet om en udfasning af retten til at stå uden for direktivet. En gruppe lande i Rådet med Storbritannien og Tyskland i spidsen står lige så hårdt på, at retten skal fortsætte. Flere iagttagere peger dog på, at der er en tysk socialdemokrat som leder af parlamentets udvalg, og det ikke er smart for en tysk koalitionsregering at stå murfast, da også en række parlamentarikere fra kansler Angela Merkels parti står sammen med Mechtild Rothe.

- Derfor skal der nok på et tidspunkt findes forligspunkter. Mon ikke man kunne se på, at lande kunne fortsætte en opt-out efter tre år, hvis de kan bevise, at de får helt uacceptable problemer, hvis de skal følge de almindelige arbejdstidsregler, siger Ole Christensen.

Mens ministrene holder igen med at lægge konkrete forslag på bordet, arbejder EU-kommissionen aktivt på at finde kompromiser.

Parterne nåede heller ikke til noget kompromis i spørgsmålet om, hvorvidt vagter på for eksempel sygehuse og institutioner tæller med som arbejdstid, hvis de tilkaldte reelt ikke laver noget, men kun er parat til at tage fat, hvis der er problemer, eller noget går galt.

EF-domstolen har afgjort, at vagterne er arbejdstid, men flere blandt forligsgrupperne arbejder tilsyneladende på at få opgjort tiden på en måde, så en time, hvor der ikke arbejdes og endog soves, ikke tæller som en fuld time.

Endelig er der uenighed om den enkelte lønmodtagers arbejdstid, og også lederes arbejdstid. Ledere holdes således udenfor reglerne, men der er uklarhed om, hvem der falder ind under gruppen. Og parlamentet finder, at en maksimal arbejdstid skal følge personen og ikke arbejdspladsen.

- Ellers kan folk jo starte forfra på en maksimal arbejdstid på 48 timer, når de begynder på et aftenarbejde. Det kan jo ikke passe, at vi skal åbne for, at folk arbejder langt mere på et tidspunkt, hvor folk bliver fyret i massevis, siger Ole Christensen.

Også den europæiske fagbevægelse bakker op om parlamentets holdning. Både den europæiske faglige samling, EFS, og de offentlige ansattes EPSU mener, at parlamentet skal holde fast i sin betænkning fra december.

Forligsparterne mødes igen den 1. april. De har endnu fem uger til at finde et kompromis. Og den oprindelige frist på seks uger kan udskydes i yderligere to uger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.