Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Køre-hviletids-reglerne brydes

04. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen besluttede i dag at bringe Italien, Luxembourg, Grækenland og Portugal for EF-domstolen på grund af manglende gennemførelse af køre-hviletidsbestemmelserne i landevejstrafikken.

Reglerne blev vedtaget i Direktiv 2006/22/EF den 15. marts 2006 og trådte i kraft 1. april for et år siden. Alligevel har de fire lande ikke sat de nye regler i kraft.

Et af formålene med de nye regler er øget kontrol, sådan at der er pligt til at kontrollere 2 procent af alle kørte dage fra 2008 og 3 procent fra 2010.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.