Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Britiske læger ofte ene ansvarlig for 400 patienter på hospital

21. Apr. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Britiske læger bliver gjort ansvarlige for op til 400 patienter om natten. Det er en følge af, at de yngre læger siden august 2009 har overholdt EU´s regler for arbejdstiden og derfor sjældent arbejder om natten.

Storbritannien raser mod de særlige EU-regler for en 48-timers arbejdsuge. Men regeringen bøjede sig i sommers og fulgte herefter reglerne for vagter på blandt andet hospitaler. Siden er der kommet en række rapporter om arbejdsforholdene, der især ser kritisk på direktivet om arbejdstid. Oplæg til en revision er for tiden til høring i de europæiske organisationer. Imens benytter blandt andre briterne sig af muligheden for at komme med kritiske indlæg.

Artikler i The Independent og The Mail fortæller om undersøgelser, der viser, at reglerne er til fare for patienter og forringer arbejdsforholdene for lægerne.

De yngre læger, der er under uddannelse, kommer ofte til at arbejde alene i dagtimerne. De ældre erfarne læger, som de skal følge, har så aftenvagterne. Her har de i gennemsnit 61 patienter at passe i nattetimerne, men enkelte har op til 400. I dagtimerne har lægerne i gennemsnit 11 patienter at sørge for.

The Royal College of Surgeons, RCS, står for en af undersøgelserneog konkluderer, at den rejser alvorlig bekymring over forholdene. Ikke kun lægger forholdene et pres på lægerne, der blandt andet giver flere sygedage, men den betyder også større risici for patienterne.

Formanden for RCS, John Black finder, at der er klare beviser fra første række på, at hverken sikkerheden eller effektiviteten på hospitalerne er i orden med de nuværende regler for arbejdstiden. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.