Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Lederes arbejdstid nyt stridspunkt i EU

26. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mens det tjekkiske EU-formandskab, EU-kommissionen og et forligsudvalg i Europa-Parlamentet søger kompromiser om regler for arbejdstid i EU, dukker nye problemer op. Den 1. april mødes parterne til det afgørende nattemøde om et forlig, efter ministrene i Rådet afviste parlamentets ændringsforslag af de nuværende regler. Før mødet er der nu problemer om lederes arbejdstid, som ikke holder sig inden for 48 timer om ugen.

Socialdemokraternes Ole Christensen peger på, at formuleringer, som også ledernes organisation i Europa, Eurocadre, gik ind for, åbnede en ladeport for, hvem der kunne være leder og dermed undgå reglerne.

- Vi har her set en klar forskel på, hvad man mente i Norden, og hvad man mente længere sydpå, hvor man åbenbart opfatter store grupper som ledere, siger Ole Christensen.

Han finder det fornuftigt, at egentlige ledere ikke bliver omfattet af de almindelige regler for arbejdstid. Men så skal der også være tale om deciderede ledere.

- Vi er ved at finde nogle formuleringer, så det bliver egentlige ledere, der er med i beslutninger i det offentlige eller i private virksomheder, og ikke bare folk, der på en eller anden måde selv bestemmer over deres arbejdstid og mere eller mindre også over deres eget arbejde. At være leder er jo at bestemme over andres forhold, siger Ole Christensen.

Efter hvad fagligt.eu søger parterne op til 1. april med lys og lygte efter forligsmuligheder. Kommissionen arbejder tilsyneladende som mægler, og selv om det har set tungt ud med forligsmuligheder, søger begge sider af bordet at finde nye formuleringer også på det vanskeligste spørgsmål: At parlamentet vil af med muligheden for at stå uden for reglen om en 48-timers arbejdsuge, og en række lande med Storbritannien og Tyskland i spidsen vil bevare den mulighed.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.