Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Parter får to måneder til at tage stilling til arbejdstid

21. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen bad i dag arbejdsmarkedets parter om deres holdning til modeller for, hvordan arbejdstiden i EU skal indrettes. Kommissionen har længe overvejet, hvordan den kan komme videre med ændringer af de nuværende regler, efter Europa-Parlamentet i foråret 2009 afviste et kompromis med ministrene i rådet. Siden er parterne hørt i en første høringsrunde. Nu ønsker Kommissionen i den obligatorisk anden runde konkrete svar på knaster, der har været i forslagene til ændringer.

Hidtil har det største problem været de såkaldte rådighedsvagter, hvor ansatte på især sygehuse er i beredskab uden at udføre egentligt arbejde. EU-Domstolen har fastslået, at vagerne tæller med som arbejdstid. De fleste regeringer finder, at det skaber problemer især på hospitaler, fordi der ikke er personale nok og heriblandt især læger.

Kommissionen vil nu blandt andet vide, om parterne finder, at ændringerne af arbejdstidsreglerne kun skal omfatte regler for tilkaldevagter og afspadsering for vagterne, der også var et af de store problemer under de tidligere forhandlinger, eller de skal gælde en række andre spørgsmål om arbejdstiden.

Kommissionen opstiller forskellige modeller for en løsning og beder om parternes syn på, hvordan de ser på rådighedsvagter, og hvordan de skal tælle som fuld arbejdstid.

Parterne skal også komme med syn på obligatoriske hvileperioder, og hvor lang den maksimale arbejdstid kan være.

Forholdet mellem familie- og arbejdsliv er et tema i EU’s arbejdsmarkedspolitik og berører spørgsmålet om arbejdstid. Også det forhold skal parterne belyse. Samtidig erkender Kommissionen, at ikke alt er helt klart i det nuværende direktiv og beder parterne pege på, hvor de ser problemer.

Satser på den sociale dialog

EU-kommissær for arbejdsmarkedet, László Andor, påpegede i forbindelse med offentliggørelsen af høringen, at den skal bidrage til, det bliver lettere at få en aftale om en revision af EU-reglerne om arbejdstid. Den nuværende situation var ikke holdbar, hverken politisk eller juridisk. Lászlo Andor pegede samtidig på, at der også nu kommer en rapport om, hvordan reglerne er gennemført i landene.

- Der er behov for at starte forfra, og der er brug for en ny tilgang på EU-plan til arbejdstid. Det bliver ikke nemt, men jeg er sikker på, at den nye rapport om gennemførelsen af de eksisterende regler vil hjælpe os med at lade fortidens diskussioner bag os og finde en afbalanceret løsning, som imødekommer de faktiske behov hos både arbejdstagerne, forbrugerne og erhvervslivet i det 21. århundrede, sagde Lászlo Andor.

Kommissionen håber, at parterne selv løser problemerne ved at forhandle nye regler hjem under den sociale dialog. Kommissionen spørger, om parterne er rede til det enten på centralt hold eller på sektorniveau.

Svarene i første runde viste efter Kommissionens opfattelse, at begge sider af bordet fandt, at der var problemer med de nuværende regler. Mange pegede også på, at der var behov for større fleksibilitet i regler for arbejdstid.

Kommissionen fremlægger dog også en uafhængig undersøgelse, der viser, at lang arbejdstid kan have konsekvenser for helbredet. Hvis reglerne kan fremme en fiksere udnyttelse af arbejdstiden, så reglerne både giver større effektivitet og de ansatte mulighed for at forene familieliv og arbejdsliv bedre. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.