Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nyt forsøg på forlig om arbejdstid efter nattemøde

02. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Nye regler for arbejdstid i EU hænger stadig i en tynd tråd. Klokken 04.30 opgav forhandlere fra Rådet og Europa-Parlamentet at blive enige om at ændre et direktiv og løse først og fremmest problemer med vagter på sygehuse, døgninstitutioner og redningstjenester. Selv om mødet blev anset som sidste chance, prøver forligsparterne i de nærmeste uger alligevel at finde frem til en løsning.

I nattens sidste timer forsøgte EU-kommissionen som mægler at komme med et sidste forslag, der kan løse op i parternes holdning til den største knast, der er landenes ret til at stå uden for reglerne for den ugentlige arbejdstid. Europa-Parlamentet vil af med den særlige opt-out, og står også fast omkring spørgsmålet om tilkaldevagter, hvor de ansatte bare er i beredskab, men hvor vagterne tæller som arbejdstid.

EU-kommissær Vladimír Špidla måtte imidlertid konstatere, at heller ikke Kommissionens forsøg bragte parterne nærmere hinanden.

- Selv om nogle mindre spørgsmål blev løst, så var der ingen reel bevægelse fra nogen af siderne i forsøgene på at finde kompromiser om nøglespørgsmålene med opt-out’en og tilkaldevagterne, sagde en skuffet Vladimír Špidla efter mødet.

- Jeg beklager virkelig, at der ikke blev nogen enighed. Jeg håber, at begge sider nu vil tænke over situationen. Hvis der ikke er nogen aftale, er det ikke en holdbar løsning for nogen af siderne, sagde Vladimír Špidla.

Det tjekkiske EU-formandskab lagde ansvaret for de afbrudte forhandlinger på parlamentarikerne. Den tjekkiske arbejds- og socialminister og vicestatsminister Petr Necas, mente, at parlamentarikerne nu burde tænke over situationen og komme frem til, om de virkelig vil forhandle om Kommissionens forslag.

- Jeg tror, at alt håb om en aftale ikke er helt forsvundet endnu, men den hænger i en tynd tråd, udtaler Petr Necas, der kalder parlamentarikernes holdning for rigid.

Socialdemokraternes Ole Christensen, der er med i parlamentets forligsgruppe, lægger ansvaret for nattens afbrudte forhandlinger på rådets medlemmer.

- Jeg mener, at vi blev holdt lidt for nar. Der var virkelig ingen bevægelse hos dem. Vi kom med lidt, men de stod helt fast, siger Ole Christensen.

Han venter, at der bliver hektisk aktivitet i den kommende tid. Forligsparterne skal være færdige inden slutningen af april. Er der ingen bevægelse i de kommende kontaktrunder, ventes det, at parterne opgiver.

Efter hvad fagligt.eu erfarer, kredser forligsmulighederne sig om at fase opt-out’en ud og give lande med særlige problemer en længere periode, før arbejdstidsreglerne er bindende. Et emne for diskussionerne er her, om landene skal kunne bevise, at de får uoverstigelige problemer, hvis de skal følge reglerne. Det er tilsyneladende et krav, som parlamentarikerne har fremført.

Da det slovenske EU-formandskab i juni sidste år fik tilslutning til et kompromis om arbejdstiden, var det langt fra alle ministre, der helhjertet gik ind for det. Fem lande var direkte skeptiske. Både ministrene fra Luxembourg, Spanien, Ungarn, Cypern og Grækenland underskrev en erklæring, der udtrykte bekymring for lønmodtagernes forhold, hvis forslaget blev vedtaget. Også den franske minister mente, at der var uheldige dele i forslaget, og at det var op til parlamentet at forbedre det. Imidlertid står lande som Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen fast på den vedtagne fælles holdning fra sidste sommer. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.