Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Fagligt Europa demonstrerer mod længere arbejdstid

16. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Dagen før Europa-Parlamentet stemmer om nye regler for arbejdstiden, demonstrerer den europæiske fagbevægelse mod ændringer af et direktiv, der åbner for længere arbejdstider og især rammer ansatte på tilkaldevagter. En demonstration i Strasbourg samler tusinder af faglige fra hele Europa. Læger i Europa demonstrerer, fordi de er imod, fordi de frygter, at deres vagter, hvor de er i beredskab, ikke kommer til at tælle med som arbejdstid.

Parlamentet stemmer om en betænkning, der har den spanske socialist Alejandro Cercas som ordfører. Den følger ikke det kompromis, som EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre blev enige om i sommer. Det franske EU-formandskab og også EU-kommissionen støtter ikke forslaget fra Cercas, som parlamentets beskæftigelsesudvalg har godtaget. Det står fast, at godtager det samlede parlament udvalgets forslag, bliver der forhandlinger med ministrene om et kompromis, og det vil blive svære forhandlinger.

Socialdemokraternes Ole Christensen deltager i demonstrationen. Han finder det afgørende, at parlamentet holdet fast i beskæftigelsesudvalgets rapport. Men han garanterer ikke, at det sker. Til det sidste vil der være spænding. 393 parlamentarikere skal stemme for, da forslagene kræver kvalificeret flertal. Hvis der ikke er ændringsforslag, der går igennem, står rådets kompromis fra i sommer ved magt.

- Det vil være uheldigt, hvis parlamentet ikke ændrer det. For så vil landene fortsat kunne stå ude for arbejdstidsdirektivet, sådan som blandt andre briterne har gjort. Og så får vi urimeligt lange arbejdstider på et tidspunkt, hvor vi taler om at forbedre arbejdsmiljøet og sikre, at der er sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, siger Ole Christensen.


EF-domstolen sikrede vagter som arbejdstid

Retten til at stå uden for arbejdstidsreglerne er et af de store stridspunkter i debatten om forslaget. Storbritannien var det første land, der benyttede sig af muligheden. Men EU-kommissær Vladimír Špidla oplyste i en debat under samlingen i Strasbourg, at hele 14 lande i dag benytter sig af den mulighed. Det skyldes ikke mindst, at EF-domstolen i to domme har fastslået, at blandt andre de vagter, læger har på hospitaler, hvor de bare er i beredskab, skal tælle med som arbejdstid.

En række lande og også den danske regering finder, at det skaber kaos, fordi der ikke er læger nok, hvis de skal afspadsere også den tid, hvor de bare har været i beredskab – i en såkaldt inaktiv arbejdstid.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der i morgen diskuterer arbejdstid på et rådsmøde i Bruxelles, sagde ifølge Newspaq på et møde i Folketingets Europa-udvalg, at det danske system var bedst tjent med, at ministrenes forslag blev fastholdt. Han havde svært ved at se, hvordan ministrene og parlamentet kunne blive enige, fordi ministrenes kompromis byggede på en meget svær balance mellem synspunkter.

- Og så ryger ændringerne af direktivet på gulvet, hvilket nogle lande vil have en interesse i. For så kan de uhindret indføre den opt out mulighed, der tillader arbejdstider på helt op til 65 timer om ugen, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Han har henvendt sig til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og advaret dem mod at stemme for ændringsforslag.


Danmark har fleksible aftaler

Også de tre danske lønmodtagerorganisationer, LO, FTF og AC har sendt et brev, hvori de til gengæld går imod Claus Hjort Frederiksens synspunkter. De finder, at endog parlamentets udvalgs forslag åbner for lange arbejdstider, og at de lange arbejdstider kun kan ske gennem kollektive aftaler, der har de ansattes støtte. De finder, at den periode, som en gennemsnitlig maksimal arbejdstid beregnes efter, ikke skal være på mere end fire måneder, hvis kollektive aftaler ikke siger noget andet. Parlamentets forslag åbner for, at det ved lov kan være helt op til et år.

Ole Christensen er enig i, at det bør være kollektive aftaler, der kan fravige de generelle regler. Han har samtidig bemærket, at arbejdstiden i Danmark reelt er gået op i de senere år.

- Det viser jo, at der er en betydelig fleksibilitet i systemet i Danmark. Så jeg forstår ikke, at arbejdsgiverne og Hjort Frederiksen ikke kan fastholde, at vi kan have de ordentlige regler, som kun parter kan afvige fra, siger Ole Christensen.

En debat i Europa-Parlamentet mandag viste, at især britiske konservative er imod rapporten fra Cercas. Men som i beskæftigelsesudvalget er der også borgerlige fra parlamentets største gruppe, PPE-gruppen, der støtter. Portugiseren José Albino Silva Peneda, sagde ifølge parlamentets pressetjeneste, at det franske formandskab har gjort noget for at give Rådet en ny forhandlingsposition. Også han fandt, at den manglende på balance mellem arbejdsliv og familieliv i Rådets position og ønskede, at arbejdstagerne ikke skal arbejde mere end 8 timer om dagen i gennemsnit, når lørdagen talte med.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.