Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ansatte har ret til ferie også i ferie-optjenings-året

24. Nov. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ansatte i Belgien kan arbejde i over et år uden ferie, hvis de begynder på et nyt job den 1. januar. De ansatte har således ikke ret til ferie efter belgisk lov i det kalenderår, hvor de er begyndt i en ny stilling. Men den går ikke, mener EU-Kommissionen, der beder Belgien leve op til arbejdstidsdirektivet. Det slår fast, at en ansat har ret til et minimum af ferie hvert år.

Den belgiske lov giver også ret til en årlig ferie. Den er på fire uger, og der er det særlige ved den, at den ansatte både får løn og feriepenge, der reelt sikrer en dobbelt løn. Problemet i forhold til arbejdstidsdirektivet er blot, at ferien efter belgisk lov holdes i det følgende kalenderår.

Selv om betalingen under ferie er bedre, end EU-direktivet sikrer, slipper Belgien ikke for påtale. For direktivet handler ikke om løn, men om arbejdsmiljø. Hensynet til det fastsætter efter Kommissionens mening, at der skal holdes en ferie af en passende længde hvert år. Kun, hvis den ansatte for eksempel er syg eller af andre årsager ikke er i stand til at tage ferie, kan der dispenseres fra den regel.

Kommissionen erkender, at direktivet givet ret til de enkelte lande til at finde specielle ordninger. Men det gælder ikke arbejdsmiljøet. Derfor skal det sikres, at de ansatte har deres ret til en årlig, betalt ferie.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.