Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Parlamentet fastholder krav om max 48-timers arbejdsuge

06. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte i går om ændringer af arbejdstidsdirektivet. Ministerrådet vedtog i juni en række lempelser af arbejdstidsdirektivet, som samtidig betød, at landene fortsat kunne bruge de såkaldte opt-outs, hvor Storbritannien står uden for direktivet og visse sektorer i 14 andre medlemsstater også kan stå udenfor direktivet. I går besluttede Parlamentets beskæftigelses- og Socialudvalg at fastholde sin modstand mod opt-outs, og man krævede, at de var faset ud inden tre år.

Parlamentsudvalget vedtog med 35 stemmer for, 13 imod og to som undlod at stemme den spanske socialist Sten Alejandro Cercas betænkning om revision af arbejdstidsdirektivet fra 1993.

Med vedtagelsen gik man stik imod det kompromis i Ministerrådet, som i juni banede vejen for en samlet vedtagelse af Vikardirektivet og ændringerne af Arbejdstidsdirektivet. Og dermend bringer Parlamentet sig på kollisionskurs med en række medlemsstater. Afstemningen har samtidig skabt vrede hos de europæiske arbejdsgivere, som beskylder Parlamentet for at skade det "sarte" kompromis, som direktivet er udtryk for.

Ernest-Antoine Seillière, formanden for arbejdsgiverorganisationen Businesseurope, sagde, at afstemningen "vil være farlig for den pragmatiske løsning, der er vedtaget af medlemsstaterne, og for muligheden for en endelig vedtagelse af det ændrede direktiv".

Den svenske formand for udvalget, Jan Andersson (S), afviste kritikken: Undtagelsesordninger i den fælles lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er ikke acceptabelt, når arbejdspladserne er uden en kollektiv overenskomst, sagde han til svensk fagbevægelses portal Fackligt.eu.

Otte formandskaber for Den Europæiske Union har bakset med arbejdstidsdirektivet og det har været på dagsordenen på talrige Rådsmøder. Afstemningen hilses velkommen af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, EFS. Generalsekretær John Monks har mange gange kaldt Rådets beslutning fra juni for en katastrofe, og han opfordrede Europa-Parlamentet til at stå fast over for Kommissionen og Rådet ved afstemningen i plenarforsamlingen den 17. december. Han annoncerede samtidig, at europæisk fagbevægelse vil demonstrere den 16. december i Strasbourg for at få Europa-Parlamentet til at forkaste Rådets fælles holdning fra juni.

Hvis Rådet og Parlamentet ikke kan nå til enighed inden afstemningen i december, vil sagen fortsætte i et forligsudvalg, og der er en reel mulighed for, at arbejdet med sagen kan skubbes ud over valget til Europa-Parlamentet i juni 2009.

Vagtperioder

En hovedårsag til at medlemslande længe har ønsket ændringer i arbejdstidsdirektivet er definitionen af vagtperioder, når læger og andre hospitalsansatte har rådighedsvagter. Rådets vedtagelse fra juni bestemte, at en vagtperiode kun skal tælle som arbejdstid, når den ansatte er "aktiv", altså faktisk arbejder. Parlamentets udvalg fastholdt her, at alle vagtperioder skal tælles med. Spørgsmålet var genstand for den berømte dom Norbert Jaeger fra 2003, hvor en tysk læge fik dom for, at hans vagtperiode tælles med som en fuld del af den samlede arbejdsuge på max 48 timer.

- Det er helt uacceptabelt, at noget af den tid, en arbejdstager tilbringer på sin arbejdsplads, skal regnes som "fridag", har Jan Andersson udtalt til Fackligt.eu. Selvfølgelig kan man mange steder løse denne type problemer i en kollektiv overenskomst, men for at stille de ansatte rimeligt i en forhandling, er det vigtigt, at disse forhandlinger har udgangspunkt i, at vagtperioder betragtes som arbejdstid, sagde han.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.